ייעוץ אקדמי במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה

היועצים האקדמיים במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה מהווים את הכתובת הראשונה לתמיכה בסטודנטים מבחינה אקדמית במשך כל שנות הלימודים. הסטודנטים פונים ליועצים האקדמיים לקבלת הנחייה וייעוץ בנושאים האקדמיים, כגון: תכנון מערכת הלימודים, בחירת קורסים ובניית המערכת בהתאם למצב האקדמי ולאילוצים שונים. בנוסף, היועצים האקדמיים מכוונים את הסטודנטים למנגנוני סיוע אחרים במכללה העומדים לרשות הסטודנטים במהלך לימודיהם.
הפניה ליועץ אקדמי היא בהתאם לנקודות הזכות שצבר הסטודנט. לכן, עם ההתקדמות בתכנית הלימודים מתחלף היועץ האקדמי (ראו טבלה להלן). בכל רמה של נקודות זכות, יש שני יועצים אקדמיים. בשנתיים הראשונות החלוקה בין היועצים האקדמיים היא לפי אלף בית של שמות המשפחה. החל משנת הלימודים השלישית מומלץ לפנות ליועץ  לפי מסלול ההתמחות הנבחר.
פגישה עם יועץ אקדמי היא בתיאום מראש באמצעות דוא"ל. מומלץ להגיע לפגישה עם גיליון ציונים מעודכן וטפסים מתאימים.

 

החלוקה ליועצים האקדמיים במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה

 • לימודי השלמה מהנדסאים, פטורים, סטודנטים מן החוץ
  ד"ר אמאל טובי
   
 • מתעניינים / נקודות זכות 0-35.99
  אות ראשונה של שם המשפחה א-כ:
  ד"ר איריס ויץ
   
   
  אות ראשונה של שם המשפחה ל-ת:
  ד"ר אילנה קפטן
   
 • נקודות זכות 36-79.99
  אות ראשונה של שם המשפחה א-כ:
  ד"ר רבקה וייזר ביטון
   
  אות ראשונה של שם המשפחה ל-ת:
  פרופ"ח עיסאם סבאח
   
 • נקודות זכות 80-999
  התמחויות תאית מולקולרית / ביוחומרים / פרמצבטית:
  ד"ר ניקולאס הריס
   
  התמחויות מזון / סביבה:
  ד"ר סיון קלס