סמינרים מחלקתיים

לוח סמינרים

הסמינרים המחלקתיים באחריות ד"ר מיכל עמית:  mamit@braude.ac.il
 
הסמינרים יתקיימו בחדר -M112 בין השעות 15:40-17:40.
הנוכחות לסטודנטים הרשומים בקורס הינה חובה!!
 
23.11.16
המרצה:
 Dr. Shiri Freilich, Department of Natural Resources, Institute of Plant Sciences, Newe Ya'ar Research Center
הנושא:
Metabolic network approaches for studying community function
 
 
28.12.16
המרצה:
 Dr. Atara Novak, Head of research Bonus BioGroup Ltd.
הנושא:
"Tailor-made bone"
 
 
17.5.17
המרצה:
תום בן אריה מהפקולטה לביורפואה בטכניון
הנושא:
מבוא למחקר על בשר מתורבת
Introduction to cultured meat research