אנו שמחים לבשר כי החל מסמסטר חורף בשנת הלימודים תשע"ט,
 
יחלו במחלקה לימודים לתואר בוגר במדעי הרפואה
 
 
דבר ראש המחלקה - ד"ר דפנה כנעני:
 
"תכנית הלימודים במדעי הרפואה מכוונת להכשיר את בוגריה להשתלבות בלימודי רפואה בבתי הספר לרפואה המקיימים תכניות ארבע שנתיות (בצפת ובתל-אביב כיום)  ובמחקר במדעי הרפואה. התכנית שלנו היא ייחודית בכך שהיא נותנת בסיס מדעי רחב המקנה חשיבה מדעית, שהיא הכרחית לפיתוח גישה מחקרית, הן לפונים לעיסוק ברפואה והן לפונים למחקר בתחום מדעי הרפואה".