טופס הצטרפות לאגודה

פרטים אישיים
שם פרטי
שם משפחה
ת.ז
מין

טלפון
כתובת מגורים
יישוב
מיקוד
דוא"ל
מקום עבודה
שם החברה
טלפון
פקס
כתובת
יישוב
מיקוד
לבוגר/ת
שנת סיום
מחלקה
אם אתקבל כחבר/ה בה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.