הצהרת האסטרטגיה ייעוד וחזון

ייעוד

אנו מוסד אקדמי להשכלה גבוהה במקצועות ההנדסה והטכנולוגיה ובתחומים נלווים, שייעודיו הם קידום –
1.הזדמנויות לשיוויון בחברה הישראלית באמצעות חינוך והשכלה
2.הפריון בתעשייה הישראלית בכלל, ובתעשייה המסורתית בפרט

חזון

תואר הנדסי מוביל בישראל.

ערכים

הבוגר שלנו יהיה מהנדס רחב אופקים, ולו

 • השכלה כללית ומקצועית מעמיקה ורחבה
 • רצון ויכולת ללימוד עצמי ולעבודת צוות
 • יכולת התאמה של הידע לצרכים משתנים
 • חשיבה ביקורתית
 • גישה יצירתית, חדשנית וייזמית
 • מודעות חברתית וסביבתית

חבר הסגל האקדמי שלנו יהיה 

 • מורה לחיים
 • בעל ידע מקצועי מעודכן בנוסף להשכלה רחבה
 • נאמן לדמות הבוגר ברוח המפורטת לעיל ובעל יכולת להביאו להישגים אלו
 • בעל יכולת ורצון לעניין ולסקרן את הסטודנט ולבנות עבורו הקשרים עדכניים ורלוונטיים
 • חוקר איכותי ופעיל המעורב במחקר משמעותי
 • מעורב במכללה, בסביבה ובקהילה האקדמית והמקצועית

הסגל המנהלי שלנו

 • יהיה בעל ידע מקצועי מעודכן בנוסף להשכלה רחבה
 • ימנף את תשתיות המכללה ומערכותיה לרמה הנדרשת ללימוד ולמחקר בכיתות, במעבדות ובספרייה
 • יקדם את התהליכים המנהליים במכללה לרמה של מצוינות, ויטפחה כמקום המושך את העין ואת הלב

המכללה שלנו

 • תהיה חדשנית ופורצת דרך בשיטות הלימוד ובאיכות ההוראה
 • תהיה אבן שואבת לסגל צעיר ונלהב ולסטודנטים תאבי דעת
 • תקרין אווירה אקדמית פורמלית וא-פורמלית כאחד
 • תעודד מחקר איכותי
 • גם כשתגדל ותתפתח, תשמר את רוח החלוציות, תדגיש את איכות ההוראה ותקדם את המסר החינוכי והערכי של רשת אורט ישראל
 • תהווה המשך טבעי ומתבקש במסלול ההשכלה של בוגרי רשת אורט ישראל
 • תוביל ותניף את הפיתוח האינטלקטואלי, התרבותי והחברתי בסביבה הקרובה והרחוקה

*בכל מקום בו קיימת התייחסות בלשון זכר הכוונה היא לגברים ונשים כאחד.