הצהרת האסטרטגיה ייעוד וחזון

ייעוד

אנו מוסד אקדמי להשכלה גבוהה במקצועות ההנדסה והטכנולוגיה ובתחומים נלווים, שייעודו קידום הזדמנויות לשיוויון בחברה הישראלית באמצעות חינוך והשכלה.

חזון

תואר הנדסי מוביל בישראל.

ערכים

הבוגר שלנו יהיה מהנדס רחב אופקים, ולו

 • השכלה כללית ומקצועית מעמיקה ורחבה
 • רצון ויכולת ללימוד עצמי ולעבודת צוות
 • יכולת התאמה של הידע לצרכים משתנים
 • חשיבה ביקורתית
 • גישה יצירתית, חדשנית וייזמית
 • מודעות חברתית וסביבתית

חבר הסגל האקדמי שלנו יהיה 

 • מורה לחיים
 • בעל ידע מקצועי מעודכן בנוסף להשכלה רחבה
 • נאמן לדמות הבוגר ברוח המפורטת לעיל ובעל יכולת להביאו להישגים אלו
 • בעל יכולת ורצון לעניין ולסקרן את הסטודנט ולבנות עבורו הקשרים עדכניים ורלוונטיים
 • חוקר איכותי ופעיל המעורב במחקר משמעותי
 • מעורב במכללה, בסביבה ובקהילה האקדמית והמקצועית

הסגל המנהלי שלנו

 • יהיה בעל ידע מקצועי מעודכן בנוסף להשכלה רחבה
 • ימנף את תשתיות המכללה ומערכותיה לרמה הנדרשת ללימוד ולמחקר בכיתות, במעבדות ובספרייה
 • יקדם את התהליכים המנהליים במכללה לרמה של מצוינות, ויטפחה כמקום המושך את העין ואת הלב

המכללה שלנו

 • תהיה חדשנית ופורצת דרך בשיטות הלימוד ובאיכות ההוראה
 • תהיה אבן שואבת לסגל צעיר ונלהב ולסטודנטים תאבי דעת
 • תקרין אווירה אקדמית פורמלית וא-פורמלית כאחד
 • תעודד מחקר איכותי
 • גם כשתגדל ותתפתח, תשמר את רוח החלוציות, תדגיש את איכות ההוראה ותקדם את המסר החינוכי והערכי של רשת אורט ישראל
 • תהווה המשך טבעי ומתבקש במסלול ההשכלה של בוגרי רשת אורט ישראל
 • תוביל ותניף את הפיתוח האינטלקטואלי, התרבותי והחברתי בסביבה הקרובה והרחוקה

*בכל מקום בו קיימת התייחסות בלשון זכר הכוונה היא לגברים ונשים כאחד.