החלטות שהתקבלו

דיון הוועדה לאתיקה מדצמבר 2010

מחויבות מרצים ללמד קורסי בסיס במקום קורסים מתקדמים מתחומי התמחותם ומחקרם.
המקרים  אליהם התייחסה הוועדה הם כאלו שבהם הוטל על מרצים ללמד קורסי בסיס/ מבוא במחלקה ו/או מחוצה לה, קורסים אותם לא לימדו  מעולם, ולוותר על הוראת קורסים מתקדמים בתחום ההתמחות שלהם- אותם פיתחו ולימדו בהצלחה.
הנחת היסוד של הוועדה במהלך הדיון הייתה שחייב להתקיים איזון בין המטלות המחלקתיות וזכותו של המרצה ללמד נושאים הקרובים לליבו ובהם הוא מתמחה.  כמו כן, הליך ההשמה של מרצים לקורסים הוא שקוף, חף משיקולים זרים בבחירת מרצים לקורסים ומיועד לטובתם המכסימלית של הסטודנטים, המרצים והמחלקה.
אנו סבורים שהדרך הטובה ביותר לפתור את הסוגיה היא לפעול לפי הקווים המנחים הבאים:
  • מרצה שיכול – ואפילו בהשקעת מאמץ- ללמד קורס ליבה חייב לעשות זאת לבקשת ראש המחלקה. זוהי מחויבות אקדמית של הסגל.
  • ראוי שראש המחלקה ידאג שתמהיל הקורסים שמלמד מרצה במשך השנה יהיה כזה שיאפשר לו ללמד בתחומים שבהם, בשל התמחותו, יוכל לקבל משוב חיובי גבוה. חוסר מגוון הוא מכשלה אקדמית לא הוגנת.
  • נכון וחשוב לאפשר למרצה ללמד קורסים בתחומי התמחותו במיוחד כאלו שעצב והשקיע בהם מחשבה וזמן. בכך יוצאים נשכרים הסטודנטים, הרמה האקדמית, ואפילו המרצה עצמו 
  • יש לקיים במחלקה רוטציה ידועה מראש בהוראת קורסי הליבה בין מרצים מהסגל שהם בעלי השכלה אקדמית באותו תחום- אפילו הקורס אינו בסיס ישיר לתחומי המחקר וההתמחות שלהם.  בכך יתחלק הנטל על מספר אנשים והגיוון יהיה לטובת כולם.
הוועדה ממליצה לכל ראש מחלקה/ ראש וועדת הוראה לנהל שיחה הוגנת עם כל מרצה בדבר תמהיל הוגן של הוראה למשך השנה האקדמית כך שחלוקת הנטל של קורסי הליבה תהיה הוגנת וכנ"ל גם של קורסים מתקדמים בתחומי המחקר של כל מרצה.  הוועדה ממליצה לתת "שעת הכנה" למרצה שמתחיל ללמד קורס ליבה שלא לימד בשנים האחרונות.
השתתפו: ד"ר צ'צ'יק, קפטן, וויס-כהן, פארן, שכנר.
להשגות שאלות וסוגיות נוספות: ikepten@braude.ac.il