בעלי תפקידים מיוחדים

 • רו"ח נתן שטיינפלד
  רו"ח נתן שטיינפלד
  נתן שטיינפלד, רו"ח, M.B.A - חשב וממונה על חוק חופש המידע
   
  תיאור התפקיד: החל מיום 29.12.2006 חל חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1988 על המוסדות להשכלה גבוהה ובכללם המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.
  טל': 04-9901853

   
 • גב' נירית ברקוביץ
  גב' נירית ברקוביץ
  גב' נירית ברקוביץ - נציבה מרכזת לענייני הטרדה מינית במכללה
  תיאור התפקיד: נציבת ההטרדה המינית מוסמכת לנקוט בצעדים שיגנו על המתלוננים.

  חוק מניעת הטרדה מינית
  משרד הצמוד לאולם הספורט
  דוא"ל:  niritb@braude.ac.il
  טל': 04-9086416
  נייד:  053-2543490.
 • פרופ' יעקב בר שלמה
  פרופ' יעקב בר שלמה

  פרופ' יעקב בר שלמה - נציב תלונות הסטודנטים

  תיאור התפקיד : נציב תלונות הסטודנטים הוא הכתובת לתלונה אישית של סטודנט על מוסדות המכללה. הפנייה לנציב תלונות הסטודנטים תיעשה בכתב ותוגש על ידי סטודנטים שמזהים עצמם  ישירות לנציב התלונות.
  הנציב יבדוק את התלונה לאור נהלי העבודה והתהליך המקובלים במכללה כפי שמופיעים בנוהל טיפול בתלונות סטודנטים ויביא את תוצאות הבדיקה לידיעת נשיא המכללה והמתלונן. בעקבות תלונה, נציב תלונות הסטודנטים רשאי להציע שינויים בנוהלי המכללה.

  לפניה לנציב תלונות הסטודנטים, פרופ' יעקב בר-שלמה באמצעות דואר אלקטרוני

  דוא"ל: Ombudsman@braude.ac.il