ועדות מכללתיות

 • ועדת אתיקה
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר מירי וייס כהן-יו"ר
  תשע"ה
  תכנה
  מטפלת בתלונות נגד חברי סגל ההוראה בענייני אתיקה ומשמעת
  לפי הצורך
  ד"ר אילנה קפטן
  תשע"ה
  ביוטכנולוגיה
  ד"ר אביב גיבלי
  תשע"ט
  מתמטיקה
  ד"ר סאמי אבו סאלח
  תשע"ט
  מכונות
   
   
   
   
   
   

   
   
 • ועדת עירעורים לועדת אתיקה
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ' נח לוטן - יו"ר (טכניון)
  פרופ' עזרא זאב
  ד"ר אלי רז
   
   
   
 • הועדה לעדוד הלמידה לעובדי מינהל
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר שמעון הקר – יו"ר משותף
  תשע"ג
   
  מר יצחק רמות – יו"ר משותף
  תשע"ג
   
  מר צביקה קרני
  תשע"ג
  גב' אלה קסלמן
  תשע"א
   
 • ועדת בינוי
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר שמעון הקר – יו"ר 
   
  לדון בכל נושאי הבנייה והתרחבות של המכללה.
  לפי הצורך
  פרופ' אריה מהרשק
   
   
  מר צביקה קרני
  מר פסח שפר
   
  רמ"חים רלוונטיים לפי הפרויקט
  גב' ריקי גרינפלד – מזכירה
 • ועדה לעניינים אקדמיים
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר דורון פארן - יו"ר
   
  תעו"נ
  ועדת קבע של המועצה האקדמית.
  הפורום של חברי הסגל לדיון בנושאים אקדמיים של המכללה.
  אחת לחודש
  פרופ'/ח שרית סיון
   
  מנל"א
  ד"ר לינדה וינברג
   
  אנגלית
  ד"ר אילנה קפטן
  ביוטכנולוגיה (נציגה עצמאית)
  פרופ' מיכאל רגב מכונות
  ד"ר פיאנה יעקובזון מתמטיקה (נציגה עצמאית)
  ד"ר רחל רביד תעשייה וניהול
  פרופ' סמאר מרעי ביוטכנולוגיה
  ד"ר שמואל קוסולאפוב חשמל ואלקטרוניקה
  ד"ר סאמי אבו סאלח
  מכונות
  פרופ' אריה מהרשק - משקיף נשיא
  ד"ר בני מוניץ תכנה
  פרופ'"ח חגי כתריאל מתמטיקה
  ד"ר שלאבנה עאטף פיזיקה והנדסה אופטית
  ד"ר מירי שחם הוראה
  ד"ר נירית גביש המרכז לקידום ההוראה והלמידה
  ד"ר יאיר מעיין - משקיף תעו"נ
  נציג אגודת הסטודנטים אגודה
   גב' הילה קנר  מזכירת הוועדה
 • ועדת המועצה האקדמית (פורום רמ"חים)
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ'/ח שרית סיון
   
  מנל"א
  ועדת קבע של המועצה האקדמית.
  הפורום של חברי הסגל לדיון בנושאים אקדמיים של המכללה.
  אחת לחודש
  פרופ' אריה מהרשק
   
  נשיא
  ד"ר יעל פורמן-שהרבני
   
  הוראה ולימודים כלליים
  ד"ר ולדימיר צ'צ'יק 
  ראש מינהל אקדמי
  ד"ר יריב מרמור תעו"נ
  ד"ר ניסים סבאג אלקטרוניקה
  פרופ'/ח עיסאם סבאח ביוטכנולוגיה
  ד"ר דבורה טולדנו-קיטעי תכנה
  ד"ר אבי וייס מכונות
  ד"ר דורון פארן יו"ר הועדה לעניינים אקדמיים
  ד"ר שמשון קלוש פיזיקה
 • ועדת הצטיינות מרצים
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ"ח מאשה גרוזובסקי
  תשע"ג
  יו"ר
  בחינת הערכה עצמית של  חברי הסגל. קביעת ההערכה הסופית וקביעת רשימות מרצים מצטיינים בהתאם לנוהל הצטיינות מרצים.
  לפי הצורך
  ד"ר ולדיסלב שטיימן
  תשע"ד
   חשמל
  ד"ר אירה רווה
  תשע"ה
  הוראה
  ד"ר בוריס שניץ
  תשע"ד
  תעו"נ
  פרופ"ח ולרי גליזר
  תשע"ה
  מתמטיקה
  ד"ר מסרי רמי
  תשע"ה
  מכונות
  ד"ר רנטה אברוס
  תשע"ג
  תכנה
  פרופ"ח דוד שויחט - משקיף מנל"א קבוע
  גב' נעמה מונסטר - מזכירה  
 • ועדה להענקת פרסי הצטיינות לעובדי מינהל
   
  חברי הוועדה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר שמעון הקר - יו"ר
  בחינת הערכה של עובדי מנהל וקביעת רשימת מצטיינים שנתיים.
  ינואר בכל שנה
  מר צביקה קרני
  נציג ועד העובדים
  עובד שזכה בשנה הקודמת
  נציג המרצים
  נציג הסטודנטים
  גב' אראלה איזנשטדט
  ד"ר רנטה אברוס
  גב' נעמה מונסטר - מזכירה
 • ועדת ערעורים להפסקת לימודים
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר ולדימיר צ'ציק - יו"ר
  תשע"ד
   
  ראש המחלקה של הסטודנט
  ראש מחלקה אקדמי נוסף
  גב' מיכל אזרזר - מזכירה
 • ועדת השתלמויות
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ' /ח שרית סיון- יו"ר
   
  יו"ר
  דנה בבקשות להשתלמויות של חברי סגל אקדמי של המכללה
  תאריכים מוגדרים בלוח השנה האקדמי
  ד"ר שוקי דרור
   
  תעו"נ
  ד"ר מרק ברמן    מתמטיקה
  ד"ר מרעי סמאר קבוע רכז המחקר
  גב' אורית לב
  קבוע
  מנהלת כספים
  גב' שני אלצ'ק
   
  ע. מנל"א
 • ועדת השתלמויות ממושכות
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ'ח אריה מהרשק -יו"ר
   
   
  דנה בבקשות של חברי סגל אקדמי להשתלמויות ממושכות
  לפי הצורך
  פרופ' דוד שויחט
   
   
  פרופ"ח מאשה גרוזובסקי
  תש"ע
   
  פרופ' מיכאל גלדשטיין
  תש"ע
   
  פרופ' אדוארד אייטלברג
  תשע"א
   
  מר צביקה קרני
  גב' מיכל אזרזר - מזכירה
   
   
 • ועדת השתלמויות עובדי מינהל
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר שמעון הקר
   
   
  לדון בבקשות להשתלמויות של עובדי מינהל במכללה
  לפי הצורך
  מר צביקה קרני
   
   
  גב' רעיה לוטן
   
   
  מר איציק רמות
   
   
  גב' רויטל הרוש - מזכירה
   
   
 • ועדת חריגים
   
  חברי הוועדה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ' דוד שויחט
  דנה בכל נושא החורג מתקנון הלימודים. בעניין קבלת סטודנטים ללימודים
  לפי הצורך
  גב' רעיה לוטן
  ראש המחלקה
 • ועדת חריגים לקויות למידה
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ' דוד שויחט - יו"ר
   
   
  מקבלת החלטות לקבלת לקויי למידה שלא לפי תנאי הקבלה הרגילים (עד 1% מהמתקבלים)
  לפי הצורך
  רמ"ח רלוונטי
   
   
  רמ"ח אקדמי נוסף
   
   
  גב' חגית אבן צור
   
   
 • ועדת ניהול האיכות
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר יאיר מעיין
  תש"ע
   יו"ר
  ועדת היגוי לאיכות האקדמית והמנהלית במכללה, מרכזת את כל הפעילות בתחום האיכות.
  אחת לחודש
  מר צביקה קרני
  קבוע
  מנהל כספים
  ד"ר הילה פרץ
  תש"ע
  תעו"נ 
  גב' שני אילני
  קבוע שיווק 
  גב' לילית דודאי קבוע  רמ"ד מש"א
  גב' רעיה לוטן קבוע  מזכיר אקדמי
  ד"ר אמיל בשקנסקי קבוע  תעו"נ
  גב' אריקה ורשסקו    ספריה
  נציג אגודת הסטודנטים    אגודה
  שירה נוה-אוזן - מזכירה
 • ועדת מזון
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר שפר פסח - יו"ר
  שפר מוסר שאין להחליפם
  (28.06.2010)
  שיפור מתן שרותי מזון ואיכות האוכל
  לפי הצורך
  גב' הניה אשכנזי
   
  רו"ח גיא אלמוג
   
  נציג הסטודנטים
   
 • ועדת מחקר
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ'/ח שרית סיון
   
  יו"ר
  קידום המחקר של חברי הסגל והענקת מענקי מחקר, המרת שעות הוראה במחקר וחלוקת מלגות להעסקת סטודנטים מתמחים במחקר.
  אחת לחודש
  פרופ' ביא קרפ  מתמטיקה
  פרופ' מיכאל רגב
   
   מכונות
  ד"ר אירה רווה
    הוראה 
  פרופ' דפנה גואטנה   פיזיקה והנדסה אופטית
  ד"ר ולדיסלב שטיינמן    חשמל ואלקטרוניקה
  ד"ר מיכל עמית  ביוטכנולוגיה
  פרופ' סמאר מרעי
    רכז המחקר
  ד"ר מירי וייס כהן
    תכנה
  ד"ר אילנה בן דוד
     תעשייה וניהול
  גב' אירה רשקובן  מזכירה
 • ועדת מו"פ
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ'ח אריה מהרשק - יו"ר
   
   
  לקבל החלטות אם להציג הגנה על המצאה ולהחליט במקרים מסוימים לאשר שיעור חלוקה בין הממציאים.
  לפי הצורך
  ד"ר אלי אייזנברג
   
   
  פרופ' דוד שויחט
   
   
  ד"ר עיסאם סבאח
   
   
 • ועדת מערכות מידע
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר דורון פארן - יו"ר
  תשע"ג
   
  גיבוש המלצות בקשר  למדיניות המחשוב של המכללה
  אחת לחודש
  ד"ר בוריס שניץ
  תשע"ג
   
  ד"ר מתי גולני
  תשע"ג
   
  גב' רחלי בויארסקי
  תשע"ג
  גב' הניה אשכנזי - מזכירת הועדה
  תשע"ג
   
 • ועדת מינויים עליונה
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ' אהוד לנץ
  קבוע
   יו"ר
  קביעת דרגות לחברי סגל בדרגת מרצה בכיר, והמלצה על הגשת מועמד לועדת המינויים של המועצה להשכלה גבוהה לדרגות פרופסור חבר ופרופסור.
  לפי הצורך
  פרופ' נח לוטן
  קבוע
   
  פרופ'/ ח שרית סיון
  קבוע
   
  פרופ' מרק ילין
  קבוע
  פרופ'  אריה מהרשק
  קבוע
  פרופ' גורג' ברגר
  פרופ' זאב וולקוביץ
  ראש המחלקה של המועמד
  גב' שני אלצ'ק
   
   ע. מנל"א
 • ועדת מינויים פנימית
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ'/ח שרית סיון – יו"ר
   
   מנל"א
  קביעת דרגות אקדמיות לחברי סגל עד (כולל) דרגת מרצה
  לפי הצורך
  פרופ'ח אריה מהרשק
   
    נשיא
  פרופ' מרק ילין
   
   מתמטיקה
  פרופ' ג'ורג' ברגר
   
  פיזיקה
  פרופ' זאב וולקוביץ תכנה
  ראש המחלקה של המועמד
   
  גב' שני אלצ'ק 
  ע. מנל"א
 • ועדת מלגות
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר אורנה מילר
  תשע"ט
   יו"ר
  קביעת חלוקת מלגות לסטודנטים על פי
  קריטריונים.
  לפי הצורך
  ד"ר אילנ בן דוד
  תשע"ז
   תעו"נ
  גב' אראלה אייזנשטדט-מטלון
  תשע"ח
  מכונות
  ד"ר מרינה לוינשטיין
  קבוע
  מתמטיקה
  מר ליאור סדרינס
  קבוע
  רמ"ד שכ"ל
  גב' שרית דנינו
  קבוע
  מזכירה
  נציג אגודת הסטודנטים
  קבוע
   
 • ועדת תכנית המצויינות
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר אלי רז
   
   יו"ר
  ועדה מלווה של תכנית המצויינות. אחראית לתפעול התכנית.
  פעמיים בכל סמסטר
  פרופ' /ח שרית סיון
  קבוע
    מנל"א
  ד"ר עופר איל
   
   פזיקה
  ד"ר איריס וייץ 
   
  ביוטכנולוגיה
  ד"ר דניאל קוטיק
   
  חשמל ואלקטרוניקה
  פרופ' ולדימיר טורצקי
   
  מתמטיקה
  ד"ר מתי גולני
   
  תכנה
  ד"ר אילנה בן -דוד
  תעשייה וניהול
 • ועדת מלגות הנשיא
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ'ח אריה מהרשק  
   
   נשיא
  קביעת מועמדים וזכאים ולמלגות נשיא
  לפי הצורך
  ד"ר אורנה מילר
   
   דיקנית הסטודנטים
  גב' אורית לב
   
   כספים
 • ועדת פטנטים
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ'ח אריה מהרשק - נשיא
   
   
  מחליטה בנושא קניין רוחני של פטנטים המומצאים ע"י חברי סגל וממ"חים של המכללה.
  לפי הצורך
  פרופ' דוד שויחט
   
   
  מר צביקה קרני
  מר איתן ציילר
   
   
 • ועדת מעונות
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר שפר פסח - יו"ר
  שפר מוסר שאין טעם להחליפם
  (8.6.2010)
   
  הקצאת מקומות לינה במעונות
  3-4 פעמים לפני תחילת שנה"ל
  ולקראת תחילת הסמסטר השני.
  ד"ר נגה שליט
   
   
  מר שרון קציר
  מר שמעון הקר
  גב' אתי שפרברג
  גב' אורה דהן
  נציג אגודת הסטודנטים
   
   
 • ועדת ערעורים לוועדת משמעת
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מנל"א
   
   
  דנה בערעורים על החלטות
  לפי הצורך
  ד"ר ולדימיר צ'צ'יק
  ?
  ראש מנהל אקדמי
  ד"ר אורנה מילר מ"מ דיקנית הסטודנטים
  רמ"ח/חבר סגל נוסף
  חבר סגל נוסף
  ?
   
  נציג אגודת הסטודנטים
  ?  
 • ועדת ספריה
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר רחל רביד- יו"ר
  תשע"א
   
  מתן המלצות להנהלת  המכללה לפיתוח
  ושיפור שרותי  הספריה (שרותים חדשים, קשר בין הסגל ההוראה לבין הספריה)
  לפי הצורך
  מר יצחק רמות
   
   
  ד"ר איבגניה בוביס
   
   
  ד"ר פיאנה יעקובזון
     
  ד"ר זאב רובין
     
  גב' מיכל מהלר
   
  ד"ר דפנה כנעני
   
  גב' דליה זיירמן
   
  פרופ"ח ולרי גלייזר
  תשע"ב   
 • ועדת אינטרנט מכללתית
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר אבי סופר - יו"ר
  תשע"א
   
  אחראית לפתח את אתר האינטרנט המכללתי
  לפי הצורך
  גב' שני אילני
   
  מר דותן פדידה
   
  גב' אורית דמבו
   
  מר יצחק רמות
   
  גב' דליה זיירמן    
  גב' מקסין נועם    
  מר שאדי עסקאללה
   
 • ועדת קבלה
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ראש היחידה/ המחלקה שבה מיועד המועמד ללמד
   
  בוחנת קבלת מרצים לעבודה (לאחר מתן הרצאת אורח).
  לפי הצורך
  לפחות שני חברה סגל מהיחידה/ מהמחלקה שבה מיועד המועמד ללמד
   
 • ועדת כספים והשקעות
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר צביקה קרני – יו"ר
   
  אחראית להשקעות הכספים של המכללה
  לפי הצורך
  מר אריה דהן
   
  מר שמעון הקר
   
  גב' רויטל הרוש – מזכירה
   
 • ועדת למעורבות חברתית
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר פסח שפר – יו"ר
  שפר מוסר שאין טעם להחליפם (28.6.2010)
   
  עוסקת בגיבוש תכנית למעורבות של סטודנטים ואקדמיה בקהילה.
  לפי הצורך
  ד"ר דורון פארן
   
  ד"ר יהודית אברהמי עינת
   
  ד"ר נגה שליט
   
  גב' אתי שפרברג
   
  גב' אורה דהן
     
  גב' מיכל מהלר
     
  נציג אגודת הסטודנטים
   
 • ועדת קמפוס ירוק
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר נגה שליט - יו"ר 
  תש"ע
   
  אחראית על הטמעת נושאי איכות הסביבה בחיי הקמפוס
  לפי הצורך
  ד"ר רחל רביד
  תשע"א
   
  ד"ר דיצה לוין
  תש"ע
   
  ד"ר אורי בן חנן
  תשע"א
   
  יואל אלון
  תשס"ט  
  פרופ"ח פנחס שכנר
   
  תשע"א
   
  ד"ר נטליה זייצב
   תשס"ט  
  מר פסח שפר
  אתי שפרברג
  יו"ר אגודת הסטודנטים
  רכז סביבה באגודת הסטוד'
  מרים דיקמן (עיריית כרמיאל)
   
 • ועדת היגוי לנושא פיעלות הספורט במכללה
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר יוסי הר אבן – יו"ר
   
  דנה בכל הקשור לעיסוקי הספורט במכללה
  לפי הצורך
  ד"ר אורנה מילר
   
  מר מוטי ליברמן
   
  גב' ענת שץ
   
 • קשר עם צה"ל
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר רדו פלורסקו – איש קשר
   
  אחראי לטיפוח הקשרים עם צה"ל כולל טיפול בעתודאים, עתידים במסגרות השונות ואנשי קבע הלומדים במכללה.
  לפי הצורך
 • נציב קבילות הסטודנטים
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  פרופ' יעקב בר שלמה
   
   
  מטפל בקבילות של סטודנטים
  לפי הצורך
 • ועדת בטיחות
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  מר שמעון הקר – יו"ר
  מכהנים החל מאוג' 2008
  דנה בבדיקה או עדכון תכניות הבטיחות במכללה
  לפי הצורך
  ד"ר שמואל גזית
  מר פסח שפר
   
  מר אלי לוי
   
  גב' אורה דהן
  גב' ליאורה מינדלי
  מר גרי סניידר
   
 • צוות שיפור סגל סטודנטים
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר אילנה קפטן – יו"ר
   
  דנה ביחסי סגל סטודנטים
  4 פעמים בשנה
  פרופ'ח אריה מהרשק
   
  ד"ר סעיד מחאג'נה
   
  נציג סטודנטים
  נציג סטודנטים מועדת ניהול האיכות
 • ועדה לבדיקת סמסטר הכנה
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר דבורה טולדנו – יו"ר
  תשע"ג
   
   
  ד"ר אורנה מילר
  תשע"ג
  ד"ר בומה אברמוביץ
  תשע"ג
  גב' אראלה איזנשטט
  תשע"ג
  ד"ר נטליה זייצב
  תשע"ג
  ד"ר מיכל מעוז תשע"ג
  ד"ר רדו פלרסקו
  תשע"ג
 • ועדת משמעת
   
  חברי הוועדה
  כהונה החל מ-
  מחלקה
  מטרות הוועדה
  תדירות הוועדה
  ד"ר ערן בוסיס
   
   יו"ר
  דנה בערעורים על החלטות
  לפי הצורך
  מר אילן הפטר
  ?
  תעו"נ
  מר אחיאב גולן מנכ"ל
  ד"ר מתי גולינ תכנה
  נציג אגודת הסטודנטים
  ?
   
  גב' מיכל טרבלסי
  ? מזכירה