פרויקט מאלת

סטודנטים במצב אקדמי לא תקין

המרכז לקידום ההוראה והלמידה מרכז את הטיפול בסטודנטים הנמצאים במצב אקדמי לא תקין (מאל"ת). סטודנט במאל"ת מוגדר כסטודנט שהוא בעל הישגים נמוכים (ממוצע מצטבר נמוך מ- 65) או שצבר כישלונות במספר קורסים (שניים או יותר). סטודנט הנמצא במצב אקדמי לא תקין במשך שני סמסטרים רצופים מועמד להפסקת לימודים במכללה.

שלבי הטיפול בסטודנטים במאל"ת:

  • איתור סטודנטים הנמצאים במצב אקדמי לא תקין במשך שני סמסטרים רצופים
  • שיחות של ראשי המחלקות עם היועצים המחלקתיים ובחינת הסטודנטים להם תוצע תכנית הסיוע
  • הזמנת הסטודנטים שהומלצו לתכנית, לראיון עם יועץ/ת למידה, שמטרתו אבחון הסיבות לקשיים הלימודיים של  כל סטודנט/ית וגיבוש המלצה אישית
  • מתן המלצות לסיוע, ע"י יועץ/ת למידה עבור כל סטודנט/ית והכוונה לגורמי התמיכה השונים שהומלצו
  • המשך מעקב אחרי הסטודנטים במהלך הסמסטר ע"י צוות המרכז

מגוון האמצעים שמציעה המכללה לתמיכה בסטודנטים כולל:
סטודנטים חונכים, שיעורי עזר, קורסי מיומנויות למידה וחשיבה, סדנאות תגבור במקצועות לימוד שונים, הכוון תעסוקתי, ייעוץ פסיכולוגי, אימון אישי אקדמי, סדנאות לארגון זמן, סדנאות להתמודדות עם חרדת בחינות, סדנאות ראשי קבוצות.