שאלות ותשובות בנוגע למבנה תכנית הלימודים

 • מה תפקיד היועץ?
  היועץ השכבתי הינו אחד מחברי סגל המחלקה, ותפקידו לתת יעוץ אקדמי בלבד, הן בתקופת טרום הרישום, ביום הרישום עצמו, ובמהלך כל השנה. היועץ האקדמי אינו עוסק בבעיות אדמיניסטרטיביות, ואינו יכול לבצע רישום ידני של סטודנט למערכת. היועץ האקדמי יכול רק לחתום על טופס הבקשה לרישום ידני, אך הרישום בפועל יעשה על ידי מזכירות המחלקה בלבד (מזכירת המחלקה או עוזר ראש המחלקה).
   
 • מהו מטרת הייעוץ אקדמי?
  לסייע לסטודנט לבחור מערכת מתאימה, להוריד/ להוסיף קורס, להפנות לעזרה לגורמים שונים במכללה או מחוצה לה.
 • האם ניתן ללמוד במקביל קורס המוגדר כקורס קדם?
  לא ניתן. על מנת לקחת קורס מתקדם יותר, יש להשלים את כל דרישות הקדם של הקורס.
 • הציון עבור קורס הקדם טרם נקלט במערכת, האם המערכת תקלוט רישום לקורס המשך?
  לסטודנט שטרם עודכן ציונו הסופי, אך למד קורס קדם בסמסטר האחרון, רישומו לקורס יהיה על תנאי. בשבוע השלישי לסמסטר תערך בדיקה של תנאי קדם ולסטודנטים שלא יעמדו בתנאי הקדם ימחקו מקורסי המשך.
 • מה מספר הנקודות זכות (נ"ז) המומלצות לסמסטר?
  ניתן להירשם לקורסים בהיקף של 16 – 24 נ"ז. יש להביא בחשבון שכדי לסיים את הלימודים בארבע שנים יש צורך לשמור על קצב ממוצע של 20 נ"ז לסמסטר.
 • האם ניתן לקחת יותר מאשר 24 נ"ז לסמסטר?
  סטודנט מצטיין המעוניין להירשם ליותר מ- 24 נ"ז, ירשם דרך האינטרנט לקורסים בהיקף של עד 24 נ"ז, ויגיש בקשה לרישום ידני לקורס נוסף, בו הוא מעוניין. במידה והבקשה תאושר, המחלקה תרשום אותו לקורס באופן ידני, על בסיס מקום פנוי.
 • האם ניתן לקחת פחות מ- 16 נ"ז לסמסטר?
  הסטודנט ירשם דרך האינטרנט לקורסים בהם הוא מעוניין, ויגיש בקשה לתכנית חלקית לאישור ראש המחלקה או ליועץ האקדמי.
 • האם יתכן שמועדי בחינות של שני קורסים יהיו אמורים להתקיים באותו יום?
  על פי שיבוץ המזכירות הדבר לא ייתכן. סטודנט יתקל במצב זה, רק במידה והוא לא לוקח קורסים על פי התכנית המומלצת. היינו: קיים אצל הסטודנט עיכוב בלקיחת הקורסים על פי התכנית המומלצת. הדבר קורה בשל חזרות על קורסים או אי לקיחת קורסים בסמסטרים הקודמים על פי התכנית המומלצת.
 • האם קיימת נוכחות חובה במעבדה?
  בכל המעבדות קיימת נוכחות חובה.
 • האם ניתן להירשם בשני קורסים שונים, למעבדות הניתנות באותם שעות במערכת, אך נערכות לסירוגין אחת לשבועיים?

  מעבדה בקורס פיזיקה 3 IE (11197)  ובקורס חומרים ותהליכי עיבוד (21217) משובצות על פי המערכת באותם שעות. אך, המעבדות הללו, ניתנות לסירוגין אחת לשבועיים. האם ניתן להירשם אל שתיהן?

  כן. במידה ווידאת שאכן יש סנכרון בין שני הקורסים בתאריכי המעבדות.

 • האם ניתן לבצע שינויים בתום תקופת השינויים (לאחר שבועיים מתחילת הסמסטר)?
  אין אפשרות להירשם או לבטל קורסים לאחר תום תקופת השינויים!
 • עד מתי יש לסיים את שרשרת הלימוד של קורסי אנגלית?
  קורסי אנגלית – חובה לסיים עד סוף שנה ב' (כולל).
 • האם יאושר מועד מיוחד עקב חפיפת מבחנים בשל לימוד לא על פי המערכת המומלצת?
  סטודנטים שלא לומדים לפי מערכת מומלצת חשוב לבדוק את תאריכי הבחינות על מנת למנוע חפיפת מבחנים. לא יאושר מועד מיוחד עקב חפיפת בחינות!