מסלולי לימוד

 • מכינה ייעודית להנדסה

  רקע:
  המכינה הייעודית להנדסה הינה מסגרת המחליפה את תעודת הבגרות לשם קבלת מועמדים ללימודי הנדסה במכללת אורט בראודה בלבד.

  קהל יעד
  בוגרי 12 שנות לימוד המעוניינים ללמוד הנדסה במכללה.

  מטרת המכינה
  יצירת בסיס ידע התואם לבסיס הידע הנדרש לצורך הקבלה ללימודים אקדמיים במחלקות להנדסה במכללת אורט בראודה.

  תכנית הלימודים
  תכנית הלימודים תילמד במלואה כחטיבה אחת הכוללת: מתמטיקה שווה ערך לרמת 5 יחידות מכינה, פיזיקה שווה ערך לרמת 5 יחידות מכינה, אנגלית שווה ערך לרמת 4  יחידות מכינה, אוריינות אקדמית שווה ערך לרמת יחידה אחת ויישומי מחשב שווה ערך ליחידה אחת.

  תנאי קבלה

  • 12 שנות לימוד
  • ציון 500 לפחות בבחינה פסיכומטרית או בבחינת  ה"מימד"
  • זכאות לתעודת בגרות או 7 יחידות בגרות בציון עובר לפחות

  מועד הפתיחה ומסגרת המכינה
  מסלול שנתי - אוקטובר עד יולי .

  להרשמה

 • מכינה קדם-אקדמית להשלמה או לשדרוג תעודת הבגרות

  מסגרת הלימודים:
  סמסטר א'
  נפתח בתחילת ספטמבר ונמשך עד בחינות הבגרות במועד חורף (ינואר).
  סמסטר ב'
  נפתח בתחילת פברואר ונמשך עד בחינות הבגרות במועד קיץ (יוני).

  קורסים סמסטריאלים – נלמדים או במהלך סמסטר א' או במהלך סמסטר ב'

  קורסים שנתיים – נלמדים על פני שני הסמסטרים, החל מסמסטר א' בחודש ספטמבר ועד סיום סמסטר ב' בחודש יוני.

  במכינה זו מגוון מסלולי לימוד, המאפשרים לכל סטודנט ללמוד במסגרת המתאימה לו:
  חד-שלבי, דו-שלבי, חד-שלבי אינטנסיבי, מדורג.

  מקצועות הבגרות הנלמדים במכינה:
  מתמטיקה - 3/4 יח"ל
  אנגלית - 4 יח"ל
  גיאוגרפיה - 5 יח"ל
  תנ"ך - 2 יח"ל
  ספרות - 2 יח"ל
  היסטוריה - 2 יח"ל
  אזרחות - 2 יח"ל
  עברית (שאלון א+ב) - 2 יח"ל

   

 • מכינת קדם-הנדסה - מסלול ייחודי

  קהל יעד
  בעלי תעודת בגרות שאינם עומדים בתנאי קבלה ללימודי הנדסה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, ומעוניינים להשלים דרישות אלה או לרענן ולשפר ידע במתמטיקה או פיזיקה כהכנה ללימודים אקדמיים.

  תכנית לימודים
  קורסים בהתאם להרכב המקצועות אותם נדרשים המועמדים להשלים עפ"י דרישות הקבלה המחלקתיות:

  מתמטיקה - שווה ערך לרמת 4 יח"ל בבגרות. הציון יוכר במכללה כתחליף לציון בגרות מתמטיקה 4 יח"ל .

  פיזיקה - שווה ערך לרמת 3 יח"ל בבגרות. קורס המיועד למועמדים ללימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסה אופטית, שאין להם ציון בבגרות בפיזיקה - תנאי קבלה למחלקות אלו. הציון יוכר במכללה כתחליף לציון בגרות בפיסיקה 3 יח"ל .

  כימיה תיכונית – שווה ערך לרמת 3 יח"ל בבגרות. מיועד למועמדים ללימודי הנדסת ביוטכנולוגיה, שאין להם ציון בגרות בכימיה או שציונם הוא מתחת ל – 60. הציון יוכר במכללה כתחליף לציון בגרות בכימיה 3 יח"ל (דרישה להרשמה).

  הציונים במקצועות הנ"ל יחושבו בשקלול תעודת בגרות במכללה.

  מבוא לפיזיקה אקדמית- תכנית לימודים בהיקף של 110 שעות. מיועד למועמדי כל המחלקות למעט המועמדים להנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסה אופטית. (קורס זה אינו מהווה תחליף לציון הבגרות בפיזיקה כפי שנדרש במחלקות אלו).

  מסגרת הלימודים
  1. מחזור מאי: מאי עד ספטמבר
  2. מחזור ספטמבר: מספטמבר עד ינואר

  תעודת גמר
  בוגרי מכינת קדם-הנדסה ייגשו לבחינות פנימיות במקצועות שילמדו. הישגיהם במכינה יוכרו במכללה כציוני השלמה לדרישות  הגשת המועמדות ללימודים, וזאת לטובת עמידה בדרישות המחלקתיות.

   

 • מכינת ריענון

  קהל יעד
  מועמדים העומדים בתנאי רישום ללימודי ההנדסה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה (ראה ידיעון המכללה לשנה"ל תשע"ח), אשר נרשמו בפועל ללימודים במכללה האקדמית.

  מטרות המכינה
  א. הפחתת עומס לימודי בסמסטר א' של לימודי הנדסה.
  ב. ריענון ידע במתמטיקה תיכונית כהכנה לקראת לימודי מתמטיקה אקדמית.
  ג. ריענון/ הקניית ידע בפיזיקה כהכנה לקראת לימודי פיזיקה אקדמית.

  אין בהשתתפות, בהצלחה או בכישלון בקורס זה או אחר משום התחייבות המכללה לקבל מועמד ללימודים במכללה.

  תנאי קבלה למכינת ריענון
  א. עמידה בתנאי רישום בפועל ללימודי ההנדסה במכללה על פי כל התנאים הכלליים והמחלקתיים (ראה ידיעון תשע"ח עמ' 26-41, ובעמ' 63-74. )
  ב. הצגת אישור הרשמה ללימודי הנדסה.
  ג. מועמד שאין ברשותו ציון פסיכומטרי 550 לפחות (הנדסאי מדופלם) יחויב במבחן כניסה למכינה- מבחן "מימד".
  ד. המעוניינים בקבלת סיוע בשכ"ל יחויבו בתכנית לימודים מלאה שתכלול קורסי מבוא במתמטיקה ובפיזיקה.

  תכנית הלימודים במכינה

  • קורס מבוא למתמטיקה אקדמית – תכנית לימודים בהיקף של 60 שעות המיועדת למועמדי כל המחלקות. (קורס זה אינו מהווה תחליף לדרישות הקבלה במתמטיקה כפי שפורטו בידיעון תשע"ח).
  • קורס מבוא לפיזיקה אקדמית – תכנית לימודים בהיקף של 84 שעות המיועדת למועמדי כל המחלקות למעט הנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסה אופטית. (קורס זה אינו מיועד למועמדים להנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסה אופטית ואינו מהווה תחליף לציון הבגרות בפיזיקה כפי שנדרש במחלקות אלו).

  הערה: לימודי המבואות הנ"ל הינם חובה לכל המתקבלים ללימודי הנדסה במסגרת תכנית הלימודים. פטורים מן הקורסים הנ"ל יינתנו לפי הפירוט הבא:

  • פטור מקורס מבוא למתמטיקה אקדמית- מי שהשיג/ה בבחינת הבגרות במתמטיקה 5 יח"ל ציון 70 לפחות או במתמטיקה 4 יח"ל ציון 80 לפחות.
  • פטור מקורס מבוא לפיזיקה אקדמית- מי שהשיג/ה בבחינת הבגרות בפיזיקה 5 יח"ל ציון 75 לפחות.

  מועמדים הפטורים מהקורסים הנ"ל ומעוניינים להשתתף בהם, חייבים בכל המטלות לרבות נוכחות מלאה (100%) בכל השיעורים ועמידה בהצלחה בבחינות הסופיות.

  מסגרת המכינה
  תאריכי המסלול- 6.8.17-24.9.17

  בחינות הסיום (מועד א' ומועד ב') באוקטובר 2017.


  מלגות בתקופת הלימודים במכינה
  א. טופס ההרשמה למכינה (ישלח לנרשמים באמצעות הדואר) מהווה גם טופס בקשת סיוע בשכ"ל ומלגת קיום חודשית. מועמדים בין הגילאים 26-19 רשאים להגיש בקשה לסיוע בוועדת מלגות. 
  ב. שיעור הפטור משכ"ל וגובה מלגת הקיום החודשית, ייקבעו עפ"י הרקע הסוציו – אקונומי כפי שמשתקף מטופס ההרשמה ומגובה במסמכים הרשמיים- ראה נספח 1 - פירוט המסמכים הנדרשים לוועדת המלגות.
  ג. הזכאות לפטור מלא משכ"ל ומלגת קיום אינה על חשבון הקרן האישית של החימ"ש, אלא מקרן סיוע נוספת של הקרן והיחידה להכוונת חימ"ש ומשרד החינוך.
  ד. תלמידים שלא זכאים לפטור (מלא/חלקי) משכ"ל ישלימו את שכ"ל היחסי בהתאם לאחוז הפטור עד 7 ימים מיום קבלת התוצאות של ועדת המלגות. ניתן לשלם את שכ"ל במכינה באמצעות הקרן האישית (לחימ"ש).
  ה. הזכאים לסיוע בשכ"ל יחוייבו בתוכנית לימודים מלאה שתכלול קורסי מבוא במתמטיקה ובפיזיקה, לרבות ביצוע כל מטלות חובה בקורס ונוכחות מלאה (100%) בכל השיעורים.


  שכר – לימוד
  מחירון לתלמידים שלא זכאים לסיוע בשכ"ל

  קורס מבוא למתמטיקה אקדמית - 800 ₪
  קורס מבוא לפיזיקה אקדמית - 1000  ₪

  נוהל הרשמה למכינת ריענון
  א. לאחר שנוכחת בעמידה בתנאי הרישום המינימליים ללימודי הנדסה במכללה האקדמית, ובדקת את כל תנאי הגשת המועמדות (גם בעמ' 61 ואילך בידיעון המכללה לשנה"ל תשע"ח) עליך להירשם למכינת ריענון באמצעות תחנת המידע למועמד באתר המכללה.
  ב. במידה והנך מעוניין בסיוע בתשלום המכינה, עליך לבחור באפשרות מס'1- "מכינת ריענון- מבוא למתמטיקה אקדמית ומבוא לפיזיקה אקדמית".
  ג. לפרטים וקבלת טופסי הרשמה ניתן לפנות למזכירות המכינה הקדם – אקדמית טלפונים: 9901833/972/973/814 – 04, ובדוא"ל: mechina@braude.ac.il
  ד. מועמדים המעוניינים לבדוק זכאותם לסיוע בשכ"ל ומלגת קיום חודשית, מתבקשים לצרף לטופסי ההרשמה מסמכים עפ"י ההנחיות המפורטות בנספח 1 המצ"ב. להבהרות ניתן לפנות למזכירות המכינה.
  ה. מועמדים יוזמנו לפגישה עם נציגת המכינה לבדיקת ההתאמה לתוכנית.
  ו. נא להגיע עם העתק מתעודת זהות, תעודת שחרור/פטור משירות צבאי, תעודת בגרות, ספח הציון של הבחינה הפסיכומטרית/ נספח ציוני דיפלומת הנדסאי, אישור הרשמה ללימודי הנדסה.
  ז. במידה והנך מעוניין ללמוד קורס אחד בלבד, עליך לבחור באפשרות מס'2 או מס' 3 בהתאם באתר ההרשמה, ולשלם שכ"ל עבור הקורס המבוקש.
  ח. לא ניתן להחזיר/להעביר דמי הרשמה למכינה.

  נספח 1- פירוט המסמכים הנדרשים לוועדת המלגות.
  1. טופס הרשמה מלא וחתום+ תמונת פספורט.
  2. אישור הרשמה ללימודי הנדסה.
  3. צילום תעודת זהות.
  4. צילום תעודת זהות של אחד ההורים עם צילום ספח הילדים.
  5. צילום תעודת שחרור/ פטור משירות צבאי/ תעודת סיום שירות לאומי.
  6. אישור חייל בודד (טופס 1) מהלשכה להכוונת חיילים משוחררים.
  7. צילום תעודת בגרות.
  8. טופס תולדות חיים/פניה אישית מנומקת לוועדת מלגות.
  9. צילום ציון פסיכומטרי.
  10. טופס פרטי חשבון בנק התלמיד החתום ע"י הבנק.
  11. צילום תעודת נישואין/גירושין של המועמד.
  12. צילום רישיון הרכב של המועמד.
  13. בני קיבוץ- אישור ממזכירות הקיבוץ.
  14. תלמידים בעלי אבחון לקויות למידה יפנו לקבלת פרטים בנושא ההתאמות למרכז התמיכה בטל': 04-9901913

  מסמכים המעידים על הכנסות ההורים:
  15. הורים שכירים: טופס 106 לשנת המס האחרונה המלאה. במידה והורה עובד במקום העבודה פחות משנה, יש להביא 3 שלושה תלושי שכר אחרונים.
  16. הורים עצמאיים: שומת מס (ממס הכנסה) לשנת המס האחרונה.
  17. הורים פנסיונרים/שאינם עובדים: אישור מביטוח לאומי על הכנסות או אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד שכיר/עצמאי.
  18. אישורי הכנסות נוספים: קצבת שארים, קצבת נכות, דמי אבטלה, מזונות (עותק מהסכם גירושין המאשר את גובה המזונות), וכד'.
  19. אישורי חובות / הוצאה לפועל, עיקולים, פסקי דין (לא תדפיסי חשבון בנק).
  20. צילום תעודת גירושין, תעודת פטירה, אישורי מחלה, אישורי נכות ואשפוזים של התלמיד ומשפחתו.
  21. הוצאות רפואיות: קבלות על רכישת תרופות, קבלות על טיפולים חריגים כולל מכתב מפורט שמרכז את סה"כ ההוצאות הנ"ל.
  22. צילום תעודת נכה צה"ל/ יתום צה"ל/ משפחה שכולה- של תלמיד ומשפחתו.
  23. מועמד שלמד בעבר במכינה אחרת במסלול בגרות/ייעודי- יודיע על כך בכתב למייל של המכינה mechina@braude.ac.il תוך ציון שם המכינה בה למד.

  להבהרות ולכל שאלה הקשורה למכינת ריענון ניתן לפנות למשרדי המכינה בשעות הפעילות: א'-ה' 8-16:00, או בטלפונים 04-9901814/833/972/973,
  או באמצעות דוא"ל: mechina@braude.ac.il

  להרשמה לקורס

 • מכינות 30+
  מיועדת למועמדים ללימודי הנדסה במכללה מעל גיל שלושים שאינם בעלי תעודת בגרות.