תנאי רישום

יוכלו להגיש מועמדות לקבלה לתכנית בעלי זכאות לתואר ראשון לפחות בהנדסה או במדעים מדויקים (B.Sc.) מאחת האוניברסיטאות או המכללות המוכרות בארץ או בחו"ל בציון משוקלל של 80 ומעלה. המועמד יצטרך להציג שני מכתבי המלצה, כאשר רצוי שלפחות אחד מהם יהיה מחבר סגל במוסד אקדמי. המכתבים ימוענו ישירות אל המכללה.

המחלקה תהיה רשאית לבקש מסטודנט, בהתאם לתואר הראשון שלו, להשלים קורסים בסיסיים מהתואר הראשון בהנדסת מכונות (ללא נקודות זכות ) כתנאי לקבלה לתכנית התואר השני כמפורט להלן:
22305 מכניקת מוצקים 1
22310 מכניקת מוצקים 2
22400 הנדסת חומרים
22510 דינמיקה
22600 תרמודינמיקה
22610 מכניקת זורמים
22620 מעבר חום
22810 מבוא לבקרה
סטודנט שלא למד קורסים אלו או קורסים חופפים או חלקם במהלך לימודי תואר אקדמי קודם, יהיה חייב להשלימם לפני קבלתו לתוכנית או לכל המאוחר עד תום הסמסטר הראשון. הציון המינימלי הנדרש בקורסים הללו הוא 80. בנוסף, יערך מבחן מיון באנגלית טכנית. סטודנט שלא יעבור את המבחן בציון 75 לפחות יידרש לקחת קורס באנגלית טכנית בסמסטר הראשון ללימודיו. סטודנט שיקבל ציון הנמוך מ-65 במבחן המיון יידרש לקחת בסמסטר הראשון קורס בסיסי באנגלית שיכשיר אותו לקחת את הקורס באנגלית טכנית בסמסטר השני ללימודיו.