קליטת מרצים חדשים


רכזת התכנית: ד"ר חנה פייגר  hfaiger@braude.ac.il

מטרות התכנית: הקלת השתלבות המרצים החדשים במכללה, הכרות עם המכללה ונהליה וחיזוק תחושת השייכות שלהם למכללה.
 
התכנית כוללת:
- יום אוריינטציה בתחילת שנה"ל במטרה לסייע ב"נחיתה רכה" והשתלבות מוצלחת במכללה. היום כולל מפגש עם בעלי תפקידים במכללה, הצגת חזון וייעוד המכללה, הצגת השירותים הקיימים למרצים ולסטודנטים והיכרות עם המכללה.
- בתיאום עם המחלקות, צימוד של עמית מלווה למתן מידע בנושאים טכניים, מנהליים ואקדמיים.
- אפשרות לליווי פדגוגי וסיוע בבניית מערכי שיעור ורפלקציה על ההוראה.
- קשר שוטף של המרצים החדשים עם מרכזת התכנית.