תוכנית

 

יום ה 6.7

יום ד 5.7

יום ג 4.7

יום ב 3.7

יום א 2.7

9:00-11:00

עבודה בקבוצות

9:00-11:00

עבודה בקבוצות

9:00-11:00

עבודה בקבוצות

9:00-11:00

 עבודה בקבוצות

 

 

 

 

 

עד 14:00

הגעה וצק-אין עד

 

11:00-11:20

הפסקת קפה

11:00-11:20

הפסקת קפה

11:00-11:20

הפסקת קפה

11:00-11:20

הפסקת קפה

11:20-13:00

הצגת פתרון הבעיות

11:20-13:00

עבודה בקבוצות

11:20-13:00

עבודה בקבוצות

11:20-13:00

עבודה בקבוצות

 

הרצאה 12:45-13:15

Adrian Graus

13:00-14:30

ארוחת צהרים

13:00-14:30

ארוחת צהרים

13:00-14:30

ארוחת צהרים

13:15-14:30

ארוחת צהרים

14:30

הסעה לעכו

 

14:30-16:00

עבודה בקבוצות

14:30-16:00

עבודה בקבוצות

14:30-16:00

עבודה בקבוצות

14:00 הסעה למכללה

15:00-18:00

סיור בעכו

16:00-16:20

הפסקת קפה

16:00-16:20

הפסקת קפה

16:00-16:20

הפסקת קפה

15-16 סיור במכללה:

מכונות ב15:00

בביו-טכמולוגיה -15:30

 

 

16:20-18:00

עבודה בקבוצות

17:00

הסעה לראש הנקרה

16:20-18:00

עבודה בקבוצות

16:00-16:45 כיבוד

 

 

17:45-18:45

סיור בנקרות

 

 

16:45-17:10

דברי פתיחה

 

 

19:00-21:00

ארוחה בצוק

 

17:15-19:00

הצגת בעיות