מרצים נלווים

שם
תחום התמחות
קורסים להוראה
ד"ר דוד בנטולילה
הנדסת תעשייה וניהול
יזמות, פיתוח איזורי
יזמות עסקית וחברתית
ד"ר יוסי ברגמן
אלקטרוניקה פיזיקאלית
ניהול תהליך של חדשנות טכנולוגית ומדיניות פיתוח התשתיות הייעודיות

הרשימה הנ"ל תתעדכן עפ"י הצורך בפיתוח קורסים חדשים.