יצירת קשר

נשמח להיענות לפנייתכם לקבלת מידע נוסף

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
מזכירות המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

בנין המדעים - חדר 212
טלפון: 9901926 - 04
פקס:   9901852 - 04
רח' סנונית 51,
ת.ד. 78 כרמיאל  21982
דוא"ל:  galityariv@braude.ac.il