5.7.2018

מכרז פ' 06/2018 לאספקת תווי שי מגנטיים

מועד אחרון לשאלות: 16.7.18
מועד סיום הגשה: 24.7.18
 
*** זוכה במכרז: חב' שופרסל בע"מ****

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת להגיש הצעות לאספקת תווי שי מגנטיים למכללה.
 
נוסח מודעות
 
מסמכים
 
 
 
 
 
הודעות

שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד 16.7.18 בשעה 16:00  .
השאלות תוגשנה בכתב בלבד למייל: ortal108@braude.ac.il, יש לוודא קבלת המייל.
תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.
טל לבירורים: 04-9086495  .

חזור לרשימה