מכרז 05/2014 להצבת מכונות אוטומטיות למזון ומשקאות

מועד אחרון לשאלות:  16.11.14
מועד כנס/סייור קבלנים:  16.11.14
מועד סיום הגשה:  3.12.14

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות להצבת מכונות אוטומטיות לממכר דברי מזון ומשקאות.

נוסח מודעות
 
מסמכים
אין מסמכים מקוונים

שאלות/ תשובות הבהרה
שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד 7 ימים לפני מועד ההגשה.
השאלות תוגשנה בכתב בלבד, לפקס 04-9086484 יש לוודא טלפונית הגעת הפקס בטל 04-9086495.
תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.

חזור לרשימה