בקשה להגשת מועמדות- להפעלת דוכן פלאפל וחומוס


פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת להגיש מועמדות להפעלת דוכן פלאפל וחומוס.
 
נוסח מודעות
 
מסמכים
אין מסמכים מקוונים

שאלות/ תשובות הבהרה

טל לבירורים: 04-9086495  מייל: ortal108@braude.ac.il

חזור לרשימה