תוצרי התמחות ופרויקטים

ביומכניקה שיקומית
ביומכניקה - לעבודות גמר נוספות ניתן להכנס לאתר
פרויקט מהל"ב
פרויקט חברתי מוביל, בהשתתפות המחלקה להנדסת מכונות וארגונים העוסקים בסיוע ובשיקום בעלי צרכים מיוחדים. הפרויקט זוכה לתמיכת הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה.

מכטרוניקה - בראודה קופטר