וועדת הפרויקטים

ראש הוועדה
פרופ' מרק ילין
 
חברי הוועדה
ד"ר אלכס גולדוורד
פרופ"ח ולרי גליזר
פרופ"ח לביא קרפ