מחלקת הקטלוג

מחלקת הקטלוג עוסקת בתיאורם הפיסי של פריטי הספריה, ובשילובם בקטלוג הממוחשב שלה.

תוך כדי הקיטלוג, מוקצים לפריטים כותרי נושאים/מילות מפתח, הן בעברית והן בלועזית, לתיאור נושאי העניין בהם הם עוסקים. כותרי נושאים/ מילות מפתח אלה מאפשרים דליית מידע ממוקדת לפי נושא מקטלוג הספריה.

קטלוג הספרייה שואף לעמוד בתקני מערכת הכללים AACR2, FRBR, FRAD, MARC , ו- RDA ומטרתו להגיע להשתלבות במערכת הקטלוג האקדמית הלאומית, ולהשתתף ברשימות המונוגרפיות והסדרונים הנמצאים בספריות האקדמיות של ישראל וברחבי העולם.