הרשמה לכנס

מאשר/ת את השתתפותי בוועידה

טופס אישור הרשמה - כנס תעשייה-אקדמיה 2018

תוארשם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
טלפון
מקום עבודה
כתובת
תפקיד
מעוניין להשתמש בהסעה של המכללה בתחנת הרכבת בכרמיאל

הרצאות במושבים :