אודות

על פי נתוני הלמ"ס כ- 1,440,000 איש בעלי מוגבלויות שונות, המהווים כ- 18% מאוכלוסיית המדינה, אינם מוצאים מענה הולם לצרכיהם במוצרים הקיימים.

פרויקט מהל"ב מתמקד בהקמת מרכז ידע מחקרי ויישומי למען אוכלוסיית בעלי המוגבלויות. המרכז נוסד על בסיס פעילויות הקיימות במחלקה להנדסת מכונות ובמחלקה להנדסת תעשייה וניהול, תוך הרחבת שיתופי הפעולה והיחידות המעורבות בתוך המכללה ומחוצה לה.

העשייה מקיפה קורסים אקדמיים, פרויקטי גמר של סטודנטים ומחקר של הסגל האקדמי. אתר זה נועד לרכז את הידע המצטבר ולחשוף אותו בפני כלל האוכלוסייה, לטובת בעלי המוגבלויות.

מטרות ותכנון לטווח ארוך של הפרויקט::
  1. 1הקמת מרכז מחקר, פיתוח והכשרה של מהנדסים בתחום השיקום, ושיפור הנגישות וההכללה של אוכלוסיות בעלות מוגבלויות, פיסיות וקוגניטיביות.
  2. הקמת מרכז ידע בינתחומי שיהיה נגיש לכלל האוכלוסייה.

מטרות ותכנון לטווח קצר של הפרויקט:

  1. המשך הפעלת קורסים משלבי עשייה חברתית בקהילה.
  2. הוספת פרויקטי גמר וסטאז'ים של סטודנטים בתחומים הרלוונטיים, תוך הרחבת מעגל חברי הסגל המנחים פרויקטים אלו.
  3. הרחבת תשתית שיתופי הפעולה של המכללה עם מוסדות העוסקים בשיקום ובהעסקה של אנשים בעלי מוגבלות, תוך יצירת קשרי מחקר ופיתוח.