הנחיות להזדכות על ציוד

 • יש לפרק את כל הרכיבים עד למצב בו נתקבלו - פרט להלחמות/רכיבים מולחמים. כולל רגליות של לוח WireWrap.
  בפרט בפרוייקט תחרותי - יש לפרק את ערכות הרכב.
  יש לשמור על הברגים ושאר רכיבי ערכת הרכב הקטנים במהלך הפירוק.
 • יש להוריד את כל הרכיבים מהמטריצות.
 • מומלץ לרכז רכיבים זהים יחד - לזירוז ההזדכות.
 • לא לשכוח להזדכות על מפתח המעבדה.
 • ערכות ארדואינו ורספברי - להגיש יחד עם כבל USB וספק תואם, אם נתקבלו במקור.
 • יש לפרק את כרטיס הזיכרון מערכת הרספברי ולהגישו בנפרד.
 • יש להודיע באופן יזום על רכיבים תקולים במעמד ההזדכות, מומלץ לסמן אותם מראש ככאלה.
 • אין לטעון בזמן הזדכות כי רכיב מסויים לא התקבל במקור, למרות החתימה הקיימת לגביו. אם חסר משהו - יש לטעון זאת מול המחסן בזמן אמת (במהלך הסמסטר/פרוייקט) וכמה שיותר בסמוך למועד החתימה/בקשה.
 • המחסן אף פעם לא יקח רכיב משמעותי מסטודנט מבלי לזכות אותו מיד ברשימה. אם לקחתי רכיב ונראה לכם שלא בצעתי רישום/מחיקה - יש להעיר לי על כך מיד, ולא לטעון בדיעבד שהציוד הוחזר - בזמן הזדכות, כאשר הרישום מראה אחרת ואין דרך לבדוק את הטענה.