תכנית הלימודים

סמסטר 1:

נק' זכות

הוראה

שם הקורס

קוד קורס

מ

ת

ה

3.5

 

1

3

שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 1

23150

3

   

3

נושאים מתקדמים במדע ובטכנולוגית הפולימרים

23120

6.5

 

1

6

 

סה"כ

 

סמסטר 2:

נק' זכות

הוראה

שם הקורס

קוד קורס

מ

ת

ה

3.5

 

1

3

שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 2

23151

3

   

3

תורת הדפורמציה הפלסטית

23100

6.5

 

1

6

 

סה"כ

סמסטר 3:

נק' זכות

הוראה

שם הקורס

קוד קורס

מ

ת

ה

3

   

3

חומרים קרמיים

23110

3

   

3

מכניקת הרצף

23162

6

   

6

 

סה"כ

 

סמסטר 4:

נק' זכות

הוראה

שם הקורס

קוד קורס

מ

ת

ה

3

   

3

מכניקת השבר

23164

3

   

3

נושאים מתקדמים בתהליכי עיבוד שבבי

23163

6

   

6

 

סה"כ

סמסטר 5:

נק' זכות

הוראה

שם הקורס

קוד קורס

מ

ת

ה

3

3

   

3

3

תיאוריות ושיטות תכן
או:
דינמיקה מתקדמת

22366

23161

3

   

3

נושאים נבחרים בהדפסת תלת מימד

22365

2.5

     

פרוייקט מסכם

23270

8.5

   

6

 

סה"כ

 

סמסטר 6:

נק' זכות

הוראה

שם הקורס

קוד קורס

מ

ת

ה

 

2.5

2.5

2.5

 

1

1

1

2

2

2

שנים מתוך שלושת הקורסים הבאים:

מידול של מיקרו מערכות מכניות

בקרה למערכות הנדסיות

אופטימיזציה למהנדסים

 

22364

23210

23200

2.5

     

פרוייקט מסכם

23270

7.5

 

2

4

 

סה"כ