תכנית לימוד בהתמחות חומרים פלסטיים

תכנית לימוד בהתמחות חומרים פלסטיים

 

 

מסלול חומרים פלסטיים

קורסי חובה בהתמחות

22950

22450

מבנה ותכונות של חומרים פלסטיים

22453

תהליכי עיבוד של חומרים פלסטיים

22458

כשל ואפיון של חומרים פלסטיים

22456

טכנולוגיה של תהליך הזרקה

קורסי בחירה בהתמחות

22777

תכן ואנליזת מבנים מחומרים מרוכבים

22484

נושאים מתקדמים בחומ"פ

22455

שיטות חישוב והדמיה

22253

22952

אלמנטים סופיים

22775

תכן מוצר מחומ"פ

22459

מבוא לתכן של תבניות הזרקה