מעבדת איכות

רקע

מעבדת האיכות הנמצאת במחלקה להנדסת תעשייה וניהול של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מצוידת בכ-20 מחשבי פנטיום בעלי מעבדים מהירים וזיכרון מורחב. במחשבים מותקנת חבילה נרחבת של תוכנות וכמו כן ניתן לגלוש באמצעותם ברשת האינטרנט.

המעבדה תומכת גם בצרכים ההוראתיים והן בצרכים המחקרים המתבטאים בניסויים,חישובים ומידול. המחקרים הנוכחים כוללים: תכנון ניסויים, דגימת קבלה, בקרת תהליכים סטטיסטית ואמידת מדדי איכות ופרמטרים ביצועיים אחרים.היישומים בתחום כוללים גם אסטרטגיות לשיפור תהליכים.

המעבדה מהווה מוקד מרכזי להוראה ומחקר בתחום בקרת איכות סטטיסטית של תהליכים מורכבים. יש בה את הכלים הנחוצים להדגמת רעיונות בסיסיים של שונות סטטיסטית אשר שימוש מוצלח בהם יביא לשיפור האיכות. המחקר מתמקד בפיתוח מתודולוגיות חדשניות אשר מתאימות לאתגרים העכשוויים העומדים בפני תעשייה עתירת טכנולוגיה. חלק מהפרוייקטים שכבר הושלמו או מתמשכים היום כוללות פיתוח טכניקות לבקרת תהליכים שבה מספר התקלות מזערי, טכניקות אופטימיזציה משופרות לתיכון חסין, טכניקות לביצוע מבחני אמינות מואצים המבוססות על מודלים להתדרדרות וכמו כן ניטור וניתוח אמינות של מערכות ברות תיקון. במעבדה משתמשים גם במגוון האמצעים הממוחשבים הנגזרים מהמחקרים הנ''ל, אשר פותחו במיוחד עבור שימוש במעבדה.

ספרות


ספרים

  • Juran, Joseph M.,1999. Juran's Handbook, 5thed.,New York: McGraw-Hill Publishing Co.
  • T. Pyzdek. R.W. Berger.1992. Quality Engineering Handbook, ASQC Quality Press.
  • Duncan,A.J.,1986. Quality Control and Industrial Statistics, John Wiley & Sons, New York.
  • Mitra A.,1998. Fundamentals of Quality Control and Improvement, Pearson Education, New York.
  • Montgomery D.C., 2001. Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, New York, 4th edition.

אמצעים
תחנת SPC


כל תחנה מכילה:

  • ממשק לחיבור שני כלים דיגיטליים למחשב
  • תוכנה QI Analyst לעיבוד נתונים

QI Analyst


זו תוכנה מורכבת המאפשרת ליצרנים שימוש בנתונים עבור ניטור, חיזוי וכיול תהליכים בזמן אמת למען השגת איכות. התוכנהכוללת מגוון כלים לניתוח מקיף של כושר תהליך וניטורו בזמן אמת. התוכנה מאפשרת גם שימוש בנתוני עבר . כל הכלים מאפשרים המרת נתונים למידע בעל ערך אודות התהליכים.
נגישות למידע זה חיונית לביצוע שינויים אפקטיביים בתהליכי ייצור הגורמים לשיפורם, שיפור פריון והורדת עלויות.

ראה גם: http://www.qualitydigest.com/dec98/html/qsoft.html

Qsoft תוכנה זו לניהול איכות מאפשרת אסוף וניתוח נתוני איכות והצגת התוצאות בשיטות גרפיות שונות,כגון:פארטו,עוגה,היסטוגרמה. התוכנה מאפשרת ניתוח נתונים בהתאם ל שיטה "S5".תוכנה Qsoft תואמת
ISO 9000:2000
Computer Aided Reliability Engineering) ) CARE  זו תוכנה לחיזוי אמינות בעזרת שיטות שונות וניתוח נתוני שדה. באמצעות מודול RBD ניתן לשרטט דיאגרמת אמינות ולחשב אמינות מערכות מורכבות. באמצעות מודול MTTR נתן לעבד נתוני תחזוקה. באמצעות מודול LCC ניתן לחשב עלות מחזור חיים ובעזרת מודולים FMECA ו-FTA ניתן לנתח אמינות ובטיחות מערכות ולזהות נקודות חולשה.

Statistical Package( for the Social Sciences) SPSS תוכנה זו מאפשרת ביצוע ניתוחים סטטיסטיים מורכבים ביותר ויחד עם זאת היא ידידותית למשתמש. במעבדה אנו משתמשים ב SPSS לשם ניתוחי איכות (ניתוח פארטו,ניתוח עלויות איכות וכדומה)

ראה גם : http://www.spss.com/

Excel
תוכנת Microsoft Office לניהול וניתוח גיליונות אלקטרוניים .מאפשרת הפקת מידע חשוב מהנתונים.מאפשרת מגוון רחב של עיבודים.אנחנו משתמשים בה לניתוח תכונות של בדיקות איכות מדגמיות,ניתוח נתוני איכות וניתוח עלויות איכות.

קישורים