פנל בנושא: מכרוניקה בראי ההלכה ובראי המעשה

נושאים לדיון בפנל

בפנל נדון על המודלים ללימוד המכטרוניקה הנהוגים במוסדות להשכלה גבוהה הן במסלולים לתואר ראשון והן במסלולים לתארים מתקדמים. כמו כן נדון בדרכי השימוש בכלים מכטרוניים בתעשייה והאופן שבו ניתן לקדם שיתופי פעולה בין האקדמיה לתעשייה בתחום המכטרוניקה.

מנחה הפנל: 
ד"ר אורי בן-חנן מהמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

חברי הפנל:
ד"ר אריה פרי - התעשייה האווירית
פרופ' צבי שילר - המרכז האקדמי אריאל
הגב' קרן רינת - מהנדסת מערכות רובוטיקה קבוצת הבקרה והניווט אל-אופ
מר יחיאל פלד - מנכ"ל NI ישראל

שאלות יוצגו לפני משתתפי הפנל

1. מה נעשה באקדמיה ומה נעשה בתעשייה בתחום המכטרוניקה

2. מהו הפרופיל הרצוי של מהנדס שמתמחה במכטרוניקה

3. מהן אפשרויות שיתוף הפעולה בין האקדמיה לבין התעשייה