תכנית לימוד בהתמחות תכן וייצור – ינואר 2010

 
* קורסי ההתמחות  נפתחים פעם בשנה  למעט הקורס הראשון בהתמחות

שנתון חורף

שנתון אביב