רקע כללי

מוסמך במדעים (M.Sc. ) בהנדסת תכנה

Master of Science in Software Engineering


מטרת התכנית היא להעניק לבעלי תואר ראשון, בתחומים שפורטו לעיל, ידע מדעי מחקרי עדכני לפתרון בעיות הנדסיות מציאותיות ודרכים ליישום הידע בעבודת המהנדס. התכנית תעניק לסטודנטים מיומנויות בהובלה ובניהול של פרויקטי תכנה גדולים, ובביצוע מחקרים מדעיים בהנדסת תכנה.
כדי להשיג את מטרות התכנית יש ללמד: מתודולוגיות לפתוח תכנה, שיטות להבטחת תכנה ובדיקתה, ניהול משאבים ולוחות זמנים בפרויקטי תכנה, מערכות לומדות, מודלים מתקדמים בתורת הסיבוכיות, אנליזה נומרית ואת הנושא של אימות מערכות. בנוסף, יש ללמד נושאים ממדעי המחשב כגון: כריית נתונים, ביולוגיה חישובית ועוד.   
 
התכניות לתואר שני בהנדסת תכנה המוצעות כיום, ע"י מוסדות אוניברסיטאיים, מאופיינות באוריינטציה מחקרית. התכנית המוצעת במסמך זה הינה בעלת אוריינטציה של יישום הידע המחקרי בעבודת המהנדס. תשומת לב מרובה ניתנת לשילוב של מודלים וכלים מתקדמים עם מתודולוגיות להטמעתם בתעשייה. הסטודנט ייחשף במהלך לימודיו לסוגיות אופייניות לארגון המודרני ולשיטות יישום עדכניות בהנדסת תכנה.