פרוייקט גמר

הנדסת מערכות – תיאור פרויקט

במסגרת התכנית בהנדסת מערכות הסטודנטים יבצעו פרויקט גמר אינטגרטיבי בהנדסת מערכות, עליו יעבדו כצוותים רב-תחומיים, כפי שנהוג בתעשייה המודרנית. הפרויקט יאפשר לסטודנטים ליישם ולתרגל את הידע אותו רכשו בקורסים השונים במהלך לימודיהם.
העבודה תכלול זיהוי והגדרת הצורך, לימוד הרקע, איסוף דרישות הלקוח, פיתוח תכנית עסקית אסטרטגית, תכנון (planning) הפרויקט, פיתוח דרישות הנדסיות (מפרט תכן) למערכת, ביצוע תכן קונספטואלי, ובחירה בין חלופות תכן. בהמשך יבוצעו  הגדרות תצורה וארכיטקטורה, ביצוע חישובים מערכתיים, הגדרת רכיבי מדף, וכו', ובתכנון בדיקות המערכת. העבודה תכלול ביצוע סימולציות של המערכת, הגדרת האמינות ותכנון הניסויים להוכחת התכן, ניתוח הייצוריות, תחזוקתיות ואספקטים שונים של מחזור החיים של המערכת, ועוד. יפותח אב-טיפוס פיזי או וירטואלי של המערכת.
פרויקט הגמר יבוצע בשיתוף עם התעשייה ובהקשר של מוצרים ומערכות הנמצאים בפיתוח בתעשייה. העבודה תלווה במפגשי מעקב תקופתיים, לפחות אחת לחודש, עם המנחה. הערכת הפרויקט תתבצע ע"י צוות מרצים ותכלול הערכה של דו"ח בכתב וכן הצגה פרונטלית ושאלות פתוחות.