סטודנטים מצטיינים

President’s List

ממוצע מצטבר 92 לפחות שנמצאים ב 3% העליונים

1.    אלגריסי מור

2.    דטנר ניר

3.    נתן גיל

4.    קצב ערן

5.    שלוסברג סתו

 

 

Dean’s List
Mechanical Engineering

ממוצע ציונים מצטבר 87 לפחות שנמצאים ב 15% העליונים

 

1.  אומנסקי איליה

11.  חדד ירין

21. קפלון בוריס

2.  איליאגויוב ניר

12.  יהודה אלעד

22. קרן רועי

3.  אנקרי משה

13.  לוי עומרי

23. רוזנפלד אסף

4.  בן שמואל אסף

14.  לזר שחף

24. רשקובסקי טל

5.  ברנד דביר

15.  מייסטר ירון

25. שילנקו מיכאל

6.  ג'ינו גיא

16.  מעוז ניב

26. שיף דותן

7.  דהאן מיכאל

17.  מרקוביץ' אבי גבריאל

27. שלמה צח

8.  ודנין אלכסנדר

18.  סויד נביה

9.  וולט בן

19.  פדידה אליהו

10.  וקנין רון

20.  קלופפר הראל