תכנית לימודי המכטורניקה_2014

תכנית לימודי המכטורניקה, תכנית שמאפשרת גם ללומדי סמסטר חורף וגם ללומדי סמסטר אביב ללמוד את ההתמחות.
 
שני קורסים ניתנים פעמיים בשנה: מבוא למכטרוניקה והמעבדה לבקרה. והיתר ניתנים פעם בשנה