תכנית לימוד בהתמחות מכטרוניקה

מסלול מכטרוניקה

קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

22861

מבוא למערכות מכטרוניות

3.5

22862

מעבדה במכטרוניקה

2.0

22864

בקרה מודרנית

3.0

22863

תכן מערכות משולבות

3

קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

31853

הנע חשמלי

3.5

22772

רובוטיקה

3.5

22748

מבוא למכניקת טייס

2.5

22163

אלמנטים סופיים

3

22784

מידול וייצור מיקרו התקנים מכניים

2.5

22720

תכן רכיבים מכניים

3

22253

אוטומציה תעשייתית

3

22784

רובוטיקה תעופתית

4.0