מנשר(תע)"ונ

מנשר(תע)"ונ הינו עלון  פרי שיתוף פעולה של וועדת הפקולטה והנהלת המחלקה. עלון זה מתאר את הנעשה במחלקה ממספר היבטים.