פיזיקה 2

רשימת ניסויים מומלצת - פיזיקה 2

מעבדה בפיזיקה 2 - רשימת ניסויים לפי מחלקה
מחלקה
     
שבוע
ביו+תעו"ן
תוכנה
מכונות
חשמל
אופטיקה
1
1
1
1
3א+3ב
1
2
2
2
2
--
3א+3ב
3
4
--
2
5
4 או 10
4 או 10
6
5
5
5
--
5
7
בוחן אמצע
בוחן אמצע
בוחן אמצע
11
5
8
4 או 10 לבחירת המדריך
4 או 10 לבחירת המדריך
4 או 10
--
בוחן אמצע
9
11
11
11
8
8
10
8
8
8
--
11
11
רזרבה
גלים עומדים במיתר
9
9
9
12
חזרה
חזרה
חזרה
--
חזרה
13
מבחן
מבחן
 
מבחן
מבחן
14
מבחן
מבחן
 
מבחן
מבחן
 
רשימת הניסויים
1.      מדידות בזרם ישר
2.      חבור נגדים, כא"מ והתנגדות פנימית של מקור
3.      שדה חשמלי ופוטנציאל חשמלי
                                 א.         מיפוי שדה חשמלי
                                 ב.         פוטנציאל חשמלי ושדה חשמלי
                                  ג.          חוקי שדה חשמלי
4.      תנועת אלקטרונים בשדה חשמלי
5.      טעינה ופריקה של קבל
6.      תנועת אלקטרונים בשדה מגנטי
 
7.      תנועה הלית
8.      תיל נושא זרם בשדה מגנטי
9.      אפקט הול
10.  תנועת אלקטרונים בשדה חשמלי בשפופרת כדורית
11.  תנועת אלקטרונים בשדה מגנטי  בשפופרת כדורית
12.  תנודות מרוסנות במעגל LRC
13.  תהודה במעגל LRC
14.  שדה מגנטי של סליל מעגלי דק