מהנדסאים להנדסה

פרק 4: הנדסאים לקראת תואר בהנדסה
הנדסאים המבקשים להשלים לימודים לתואר בהנדסה, מתקבלים למסלול הלימודים הרגיל לתואר בהנדסה ומקבלים פטור מקורסים בלימודי הנדסה בהתאם לקורסים וציוניהם בלימודי הנדסאות. מספר הנקודות המקסימלי לפטור שונה ממחלקה למחלקה, ובכל מקרה אינו עולה על 40 נקודות זכות. מספר הנקודות לפטור שמקבל כל מועמד מותנה בהרכב הקורסים שלמד בלימודי ההנדסאות ובציוניו בקורסים אלה.
 
פטור יינתן עבור קורסים בהנדסאות שנלמדו במהלך שש השנים שקדמו לתחילת הלימודים האקדמיים.
 
לימודי השלמה במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
הנדסאים מדופלמים באלקטרוניקה המתקבלים ללימודי השלמה במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, לומדים לימודי השלמה, הכוללים קורסים מדעיים (מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית) בנוסף לקורסים אחרים לפי דרישות המחלקה.
 
תנאי הרישום ללימודי השלמה עבור הנדסאים (בנוסף לתנאי הרישום הכלליים המפורטים למטה): ציון 75 לפחות בבגרות 5 יח"ל בפיזיקה, או ציון 75 לפחות בקורס פיזיקה אקוויוולנטי במכינת- קדם הנדסה של המכללה.

לאחר שעמדו בהצלחה בדרישות לימודים אלה, מצטרפים הסטודנטים באופן מלא ללימודי הנדסה. הנדסאים המגיעים להישגים גבוהים בשנה"ל הראשונה, מקבלים פטור מקורסים בלימודי הנדסה בהתאם למקצועות הלימוד וציוניהם בלימודי הנדסאות. מספר הנקודות המקסימלי לפטור הוא כ-35 נקודות זכות. מספר הנקודות לפטור שמקבל כל מועמד, מותנה בהרכב הקורסים שלמד במסגרת לימודי הנדסאות ובציוניו בהם. הסטודנטים ישתלבו בלימודי ההנדסה בהתאם לתכנית לימודים אישית שתיקבע להם.

 
תנאי סף להגשת מועמדות
רשאי להגיש מועמדות ללימודים בהנדסה מי שעומד בכל התנאים האלה:
 
1. בעל תעודת בגרות ישראלית
תנאי הרישום זהים לתנאי רישום ללימודים לתואר ראשון (B.Sc.), כולל תנאי הרישום המחלקתיים - ראו פירוט בפרק  תנאי הרישום.

 
2. בעל תעודת הנדסאי
הנדסאי מדופלם שסיים את לימודי ההנדסאות בציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות.
 
הערות:
מועמד להנדסת מכונות – בעל דיפלומת הנדסאי מכונות נדרש להציג ציון 75 לפחות, והנדסאי ממגמה אחרת נדרש להציג ציון 80 לפחות.
 
מועמד להנדסת תעשייה וניהול – לא יינתן פטור אוטומטי בקורסים, כל מקרה יידון לגופו על פי טבלת הממוצע המשוקלל המחושב כדלקמן:.
 
40% משקל לממוצע הציונים הפנימיים.
60% משקל לממוצע ציוני המבחנים החיצוניים וציון הגנת פרויקט. 
 
שיטת חישוב הממוצע המשוקלל:
1.      יש לכפול את הציונים בקורסים הפנימיים במס' השעות.
2.      יש לחבר את המכפלות ולסכמן.
3.      יש לחלק את סכום המכפלות בסכום השעות.
4.      יש לכפול את התוצאה ב-40%.
5.      יש לחבר את תוצאות הבחינות החיצוניות והפרויקט ולחלק במס'  המרכיבים. יש לכפול את התוצאה ב-60%.
6.      חיבור תוצאות סעיף 4 וסעיף 5 ייתן את הממוצע המשוקלל של הנדסאים.
 
*להורדת קובץ עזר לחישוב הממוצע לחץ כאן
 
תכניות המאפשרות צבירת נקודות אקדמיות נוספות, מעבר לזכאות מדיפלומת הנדסאי
תכנית "פעמי עתידים" - לימודים לפני השירות הצבאי, ברצף מהתיכון - תכנית מהנדס (B.Sc.) בשתי פעימות.  פעימה ראשנוה לפני השירות הצבאי, פעימה שנייה אחרי השירות הצבאי.

תכנית "אופק אקדמי" - מתחילים הנדסאים (דיפלומה), מסיימים מהנדסים  (B.Sc.) בתוך 5 שנים.
 
ההרשמה לתכניות הללו מתבצעת דרך בית הספר להנדסאים.
פרטים בטלפון: 04-9901785
 
מבחן אמיר"ם/אמי"ר/פסיכומטרי באנגלית – נא ראה פרק 1 (בתנאי רישום) -  סעיף 3.
בעלי ציון פסיכומטרי - סיווגם ייקבע על פי התוצאות במרכיב האנגלית.
בעלי דיפלומת הנדסאי חייבים בציון אנגלית (פסיכומטרי, אמי"ר, או אמיר"ם), על פי  דרישת המחלקה.
 
תשלום דמי הרשמה
כל מועמד חייב בתשלום דמי הרשמה. התשלום תקף לשנה אחת בלבד, ואינו ניתן להעברה משנה לשנה. דמי הרשמה אינם מוחזרים, גם  אם לא התקבל המועמד ללימודים או ביטל הרשמתו.