מהנדסאים להנדסה

פרק 4: הנדסאים לקראת תואר בהנדסה
הנדסאים המבקשים להשלים לימודים לתואר בהנדסה, מתקבלים למסלול הלימודים הרגיל לתואר בהנדסה ומקבלים פטור מקורסים בלימודי הנדסה בהתאם לקורסים וציוניהם בלימודי הנדסאות. מספר הנקודות המקסימלי לפטור שונה ממחלקה למחלקה, ובכל מקרה אינו עולה על 40 נקודות זכות. מספר הנקודות לפטור שמקבל כל מועמד מותנה בהרכב הקורסים שלמד בלימודי ההנדסאות ובציוניו בקורסים אלה.
 
פטור יינתן עבור קורסים בהנדסאות שנלמדו במהלך שש השנים שקדמו לתחילת הלימודים האקדמיים.
 
לימודי השלמה במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
הנדסאים מדופלמים המתקבלים ללימודי השלמה במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, לומדים לימודי השלמה, הכוללים קורסים מדעיים (מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית) בנוסף לקורסים אחרים לפי דרישות המחלקה.
 
תנאי הרישום ללימודי השלמה להנדסאים (בנוסף לתנאי הרישום הכלליים המפורטים למטה): ציון 75 לפחות בבגרות 5 יח"ל בפיזיקה, או ציון 75 לפחות בקורס פיזיקה אקוויוולנטי במכינת- קדם הנדסה של המכללה.

לאחר שעמדו בהצלחה בדרישות לימודים אלה, מצטרפים הסטודנטים באופן מלא ללימודי הנדסה. הנדסאים המגיעים להישגים גבוהים בשנה"ל הראשונה, מקבלים פטור מקורסים בלימודי הנדסה בהתאם למקצועות הלימוד וציוניהם בלימודי הנדסאות. מספר הנקודות המקסימלי לפטור הוא כ-35 נקודות זכות. מספר הנקודות לפטור שמקבל כל מועמד, מותנה בהרכב הקורסים שלמד במסגרת לימודי הנדסאות ובציוניו בהם. הסטודנטים ישתלבו בלימודי ההנדסה בהתאם לתכנית לימודים אישית שתיקבע להם.

 
תנאי רישום כלליים
רשאי להגיש מועמדות ללימודים בהנדסה מי שעומד בכל התנאים האלה:
 
1. בעל תעודת בגרות ישראלית
תנאי הרישום זהים לתנאי רישום ללימודים לתואר ראשון (B.Sc.), כולל תנאי הרישום המחלקתיים - ראו פירוט בפרק  תנאי הרישום.

 
2. בעל תעודת הנדסאי
הנדסאי מדופלם שסיים את לימודי ההנדסאות בציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות.
 
הערות:
מועמד להנדסת מכונות – בעל דיפלומת הנדסאי מכונות נדרש להציג ציון 75 לפחות, והנדסאי ממגמה אחרת נדרש להציג ציון 80 לפחות.
 
מועמד להנדסת תעשייה וניהול – לא יינתן פטור אוטומטי בקורסים, כל מקרה יידון לגופו על פי טבלת הפטורים המפורסמת בשנתון.

 
הממוצע המשוקלל מחושב כדלקמן:
40% משקל לממוצע הציונים הפנימיים.
60% משקל לממוצע ציוני המבחנים החיצוניים וציון הגנת פרויקט. 
 
שיטת חישוב הממוצע המשוקלל:
1.      יש לכפול את הציונים בקורסים הפנימיים במס' השעות.
2.      יש לחבר את המכפלות ולסכמן.
3.      יש לחלק את סכום המכפלות בסכום השעות.
4.      יש לכפול את התוצאה ב-40%.
5.      יש לחבר את תוצאות הבחינות החיצוניות והפרויקט ולחלק במס'  המרכיבים. יש לכפול את התוצאה ב-60%.
6.      חיבור תוצאות סעיף 4 וסעיף 5 ייתן את הממוצע המשוקלל של הנדסאים.
 
*להורדת קובץ עזר לחישוב הממוצע לחץ כאן
 
 
מבחן אמיר"ם/אמי"ר/פסיכומטרי באנגלית – נא ראה פרק 1 (בתנאי רישום) -  סעיף 3.
בעלי דיפלומת הנדסאי חייבים בציון אנגלית על פי  דרישת המחלקה, סיווגם  לרמה באנגלית ייקבע עפ"י התוצאות במרכיב האנגלית.
 
תשלום דמי הרשמה
כל מועמד חייב בתשלום דמי הרשמה. התשלום תקף לשנה אחת בלבד, ואינו ניתן להעברה משנה לשנה. דמי הרשמה אינם מוחזרים, גם  אם לא התקבל המועמד ללימודים או ביטל הרשמתו.