מרכז שירות לסריקה איכותית של חומרי הוראה בהבטחת שימוש הוגן

בספריה שירות של סריקת תדפיסים דיגיטליים, הכולל סורק מיוחד לסריקת מאמרים וקטעי טקסט מתוך ספרים ומתוך חוברות כתבי-עת.
הסריקה נעשית לאחר תהליך בירור עם המרצה על ההיקף הדרוש במטרה להנגיש חומרי הלמידה וההוראה הדיגיטליים באיכות חזותית טובה וחוקית.
על השירות הזה אחראית הגב' ישראלה מזור, המקבלת מן המרצים את בטופס הבקשה לאישור יצירה מוגנת להוראה וכן את טופס הזמנת תדפיס מקוון.