ISF

שת"פ ישראל-סין - ISF

שם: קול קורא  להסכם שיתוף פעולה בין הקרן הלאומית למדעי הטבע בסין (NSFC)
 
תיאור: התכנית שמה לה למטרה לטפח את שיתופי הפעולה המחקריים בין מדענים מסין ומישראל. התכנית מופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין הקרן הלאומית למדעי הטבע בסין (NSFC) לקרן הלאומית למדע.
 
תחומי מחקר: משתנים. בשנה זו:
  • -Life Sciences
    • Bioinformatics; Microbiology; Cell and Developmental biology; Immunology; Biochemistry; Molecular biology; Neurobiology and Cognitive  psychology; Zoology; Ecology; Marine Biology; Agriculture and Plant sciences
  • Medical Sciences
    • Neurodegenerative diseases; Cancer; Cardiovascular diseases; Infection and Immunity; Materia medica and Pharmacology, Hematopoiesis and  Blood diseases
 
זכאות:  Ph.D, חברי סגל אקדמי
 
סכום כולל: עד 370,000 ש"ח לשנה למשך שלוש שנים (סכום זה כולל את תקורת המוסדות הרשאים לנכותה). בנוסף, ניתן לכלול בתקציב החוקר הישראלי בלבד סעיף בעבור ציוד ייעודי למחקר בסכום שלא יעלה על 250,000 ש"ח לכל תקופת המענק.
 
משך הזכאות:  תקופה של שלוש שנים.
 
תאריך אחרון להרשמה:  16.1.2018 13:00
 
תאריך אחרון להגשה :  25.1.2018 13:00.
 
 
 
 

מכון ברוד - מענק למחקר משותף - ISF

שם: מכון ברוד - מענק למחקר משותף(קרן הלאומית למדע )
 
תיאור:
מטרת הפרויקטים המשותפים, הממומנים על ידי שותפות ברוד-הקרן הלאומית למדע (ISF), היא להפגיש חוקרים בין תחומי מחקר במוסדות הישראליים ובמכון ברוד, במטרה להתמודד עם פרויקטים שאפתניים בקנה מידה גדול בתחומים מגוונים בביולוגיה וביו-רפואה, כולל ביולוגיה של מערכות, רפואה מדויקת, פיתוחים טכנולוגיים עם ובלי רלוונטיות רפואית. המאמצים הללו הרב-שנתיים, רב-מוסדותיים ובשיתוף חוקרים מרובים, יקדמו שיתופי פעולה רב-תחומיים ויפעלו בפרויקטים טרנספורמטיביים, חדשניים ופורצי דרך, היכולים לעיתים להיות עתירי סיכון אך עם פוטנציאל משמעותי להשפעה.

על הפרויקטים לבטא חזון נועז ואולי גם טרנספורמטיבי, ותוכנית שתסייע להתגבר על אתגר ביו-רפואי חשוב. הפרוייקטים חייבים להפגין שילוב של מצוינות מדעית, רלוונטיות ביו-רפואית, סינרגיה אמיתית בין הקבוצות המשתפות פעולה ויכולת לקדם ולהאיץ את יצירתן של קהילות מחקר נועזות בקרב מעבדות ישראליות ומעבדות ברוד.
 
תחומי מחקר: תחומים מגוונים בביולוגיה וביו-רפואה:
systems biology, precision medicine, technology development and/or with medical relevance
 
זכאות:  Ph.D, חברי סגל אקדמי
 
סכום כולל: עד 500,000 דולר לשנה לשני הצדדים יחד
 
משך הזכאות  שלוש שנים.
 
תאריך אחרון להרשמה:  29.1.2018 13:00
 
תאריך אחרון להגשה :  16.4.2018 13:00.