מצטיינים - תשע"ו

 • עודה טאהר

 • איזיק דרור

 • שדה אורי

 • בוזגלו ספיר

 • זבולון דוד

 • טרבלסי שמואל ניסים

 • ברג לאוניד

 • שחאדה יזן

 • עיני יחזקאל

 • ענף ליעד

 • אפט איתמר

 • אורן גל

 • הלוי יובל

 • גמש ליאל