הרצאות בוידאו

במטרה לקדם את השירות לסטודנטים אנו מאפשרים צפייה בהרצאות שהוקלטו בוידאו ועברו דיגיטיזציה.
הצפייה ניתנת בתחומי המכללה או מחוצה לה באמצעות בקרה בשל זכויות יוצרים.

יש לשים לב !!!
כניסה להרצאות מחוץ לקמפוס מתבצעת באמצעות שרת אבטחת Athens .
שם המשתמש והסיסמה הם אלה המשמשים גם לכניסה לרשת המחשבים של המכללה. הקשה על הקישור להרצאה מעלה מנשק להזנת שם המשתמש והסיסמא.
אזניות עבור המחשבים שבספריה יש להביא באופן אישי.