תכנית הכנס

שעות

מיקום

האירוע/ההרצאה

08:30-9:00

רחבת ההנצחה – בניין EF

התכנסות, הרשמה וכיבוד בוקר

9:00-9:30

אודיטוריום בניין EF

ברכות:

פרופ"ח שרית סיון  - משנה לנשיא לעניינים אקדמיים.

מר גיל בירן - חבר הנהלת מרחב צפון התאחדות 
             התעשיינים.

מר גיא בר -יוסף - חבר הנהלת האיגוד הישראלי לאיכות.

 

9:30-10:15

אודיטוריום בניין EF

 :Plenary Session- הרצאת מליאה  

 

Prof. Galit Shmueli (Taiwan):

 

"Behavioral Big Data: Why Quality Engineers Should Care? "

 

10:15-11:00

אודיטוריום בניין EF

 

טקס הענקת "כוכבי איכות" וחלוקת מלגות של תכנית "מצוינות בתעשייה בצפון" ע"ש דני רוזליו (ז"ל) לשנת  2017-2018

הנחיהגב' חוה שר-ראש ועדת היגוי של התכנית

גב' עדנה הררי-רכזת התכנית,
  התאחדות התעשיינים מרחב צפון

11:00-11:20

רחבת ההנצחה – בניין EF

הפסקת התרעננות

11:20-12:40

 

מושב 2 - Session 2

חדר VIP

תקינה ותרבות איכות

 

מנחה – ד"ר שלהבת צור

מושב  1 - Session 1

אודיטוריום

מדידה וניהול איכות

 

מנחה – מר דב פרי

בניין EF חדר 505

סדנה של פרופ' גלית שמואלי ופרופ' רון קנת

(הסדנה תועבר בעברית)

 

"איכות המידע: מה הפקת מהנתונים שלך?"

 

Workshop (Prof. Galit Shmueli & Prof. Ron Kenett)

 

"Information Quality: What have you learned from your data?"

(in Hebrew)

12:45:13:30

אודיטוריום בניין EF

Plenary Session - הרצאת מליאה:

 

Prof. Stephan Steiner (Canada):


"Use of baseline data in quality problem solving"

 

13:30-14:30

רחבת ההנצחה – בניין EF

ארוחת צהרים

14:30-15:50

 

מושב 4Session 4

חדר VIP

יחסי ספק – לקוח

 

מנחה – מר אמנון מרגלית

 

מושב 3Session 3

אודיטוריום

תכנון ובקרת איכות

 

מנחה -  ד"ר עמית טלר

 

 
 under construction