תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מקנה ידע מדעי מחקרי עדכני לפתרון בעיות מערכתיות – הנדסיות, טכנולוגיות וניהוליות. מלבד קורסי תשתית המקובלים בתכניות דומות בארץ ובעולם בתחום הנדסת המערכות, התכנית כוללת קורסי בחירה בתחומי ניהול והנדסה.
התכנית מיועדת למהנדסים בעלי תואר ראשון בהנדסה. הלימודים יתקיימו במתכונת של לימודים אחר הצהריים ובימי שישי במשך שנתיים. במסגרת התכנית ניתן דגש ללימוד תכנים על בסיס נושאים שנלמדו בתואר הראשון. מועמדים בעלי תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובהנדסת מכונות יוכלו ללמוד את התכנית הנומינלית, בעוד שבעלי תואר אחר עשויים להזדקק להשלמת קורסים ברמת תואר ראשון.
כל הסטודנטים יבצעו פרויקט גמר אינטגרטיבי בהנדסת מערכות, עליו יעבדו כצוותים רב-תחומיים, כפי שנהוג בתעשייה המודרנית. הפרויקט יאפשר לסטודנטים ליישם ולתרגל את הידע אותו רכשו במהלך לימודיהם. פרויקט הגמר יבוצע בשיתוף עם התעשייה ועל מוצרים ומערכות הנמצאים בפיתוח בתעשייה.

מבנה התכנית

תכנית הלימודים המומלצת פרושה על פני שנתיים, כמוצג בטבלה מס' 1. סטודנטים יוכלו לפרוש את הלימודים גם לאורך שלוש שנים, כדי להקל את העומס על מי שעובד במשרה מלאה או מי שחייב בקורסי השלמה. לקבלת התואר על הסטודנט לצבור לפחות 41 נקודות זכות (נ"ז), מתוכן 30 נ"ז ב-11 קורסי חובה, 6 נ"ז בפרויקט השנתי (מופיע בטבלה מס' 1 כשני קורסים סמסטריאליים), ו-5 נ"ז בשני קורסי בחירה.
קורסי הבחירה בתכנית מאורגנים בשתי קבוצות: קבוצת ניהול וקבוצת הנדסה. כל סטודנט יבחר שני קורסים מטבלה 2 - אחד מתחום הניהול והשני מתחום הנדסה. לא כל קורסי הבחירה יוצעו כל שנה ומספרם ייקבע לפי מספר הסטודנטים הלומדים בתכנית באותה שנה.

פירוט תכנית הלימודים המומלצת

שנה וסמסטר
שם הקורס
שעות הרצאה
שעות שבועיות
נ"ז
סה"כ
שנה א' סמ' חורף
תכנון פרויקטים
3
3
3.0
10 שעות,
10.0 נ"ז
מבוא להנדסת מערכות
2
2
2.0
הנדסת דרישות
2
2
2.0
מערכות בקרה
3
3
3.0
שנה א' סמ' אביב
הנדסת מערכות מבוססת-מודלים
3
3
3.0
10 שעות, 9.0 נ"ז
אינטגרציה של מערכות
3
3
3.0
תכן הנדסי לפיתוח מערכות
3
3
3.0
סמינר מחלקתי
--
1
0.0
שנה ב'
סמ' חורף
הנדסת מערכות עתירות תוכנה
3
3
3.0
12שעות,
12.0 נ"ז
מבוא ליישומי RAMST
3
3
3.0
סמינר בהדסת מערכות
3
3
3.0
פרויקט 1 בהנדסת מערכות
-
3
3.0
שנה ב'
סמ' אביב
קורס בחירה מתחום הניהול
2
2
2.0
10שעות,
10.0 נ"ז
כלכלה הנדסית
2
2
2.0
קורס בחירה מתחום ההנדסה
3
3
3.0
פרויקט 2 בהנדסת מערכות
-
3
3.0
 
סה"כ:
35
42
41
 

קורסי הבחירה מתוכם יבחר כל סטודנט קורס אחד מכל תחום

התחום
שם הקורס
שעות הרצאה
שעות שבועיות
נ"ז
ניהול
קבלת החלטות ביישומים טכנולוגיים
2
2
2.0
ניהול ידע
2
2
2.0
מנהיגות בסביבה ארגונית עתירת טכנולוגיה
2
2
2.0
נושאים מתקדמים בניהול השיווק
2
2
2.0
הנדסה
חקר ביצועים להנדסת מערכות
3
3
3.0
מידול וסימולציה של מערכות
3
3
3.0
חקר סיבתיות בביצועים
3
3
3.0
כריית נתונים
3
3
3.0
ניהול והערכת סיכונים בפרויקטי פיתוח הנדסיים
3
3
3.0
מערכות אמל"ח
3
3
3.0