סדנאות לסטודנטים

סדנה בנושא ארגון זמן: הסדנה מתקיימת בקבוצות קטנות ומאפשרת רכישת כלים מעשיים להתנהלות אפקטיבית מול עומס דרישות הלימודים. הסדנה נותנת מענה אישי לכל משתתף בהתאם למאפייניו וצרכיו הייחודיים.
 
סדנה בנושא התמודדות עם מבחנים: הסדנה מתקיימת בקבוצות קטנות ומתמקדת בהקניית כלים להכנה לקראת מבחנים והתמודדות עם לחץ בבחינות. הדגשים בסדנה ניתנים בהתאם להרכב הייחודי של משתתפי הסדנה.
 
לקבלת מידע על הסדנאות הקרובות: tlc@braude.ac.il , 04-9086419