יצירת קשר

נשמח להיענות לפנייתכם לקבלת מידע נוסף
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
מזכירות המחלקה להנדסת תוכנה:  בנין המדעים   חדר M214

טלפון: 9901902 - 04
פקס:   9901852 - 04
רח' סנונית 51, ת.ד. 78 כרמיאל 21982
דוא"לjuditm@braude.ac.il