ועדה מארגנת

שם מקום עבודה תפקיד דואר אלקטרוני
פרופ''ח אמיל בשקנסקי - יו''ר הועדה המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מרצה בכיר, מומחה לשיטות ניהול איכות סטטיסטיות   ebashkan@braude.ac.il
emilbas@gmail.com
גב' אריקה ורשסקו המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה עורכת תכנית הכנס וחוברת התקצירים erika@braude.ac.il
מר קובי גנור - מרכז הפרויקט המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה רכז פרויקטים במח' שיווק, אחראי לוגיסטי kobig@braude.ac.il
גב' הניה אשכנזי המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה חברת הוועדה henya5@braude.ac.il
גב' אורית דמבו המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה אחראית אתר האינטרנט ומזכירת הכנס oritd4@braude.ac.il
גב' יעל חן המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה אחראית קשרי חוץ yaelchen@braude.ac.il
ד"ר יאיר מעין המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה יו"ר ועדת האיכות של המכללה האקדמית להנדסה - אורט בראודה yairm5@braude.ac.il
גב' חוה שר  רפאל יו"ר תכנית מצוינות בתעשייה בצפון chavascher@gmail.com
מר אבי שרייבר המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה אחראי קשרי פנים Avish1@braude.ac.il
גב' עדנה הררי  התאחדות התעשיינים  ניצגת התאחדות התעשיינים ednah@industry.org.il