קורסי בחירה

 מספר קורס חדש
מס' קורס ישן
 שם הקורס בעיברית
שם הקורס באנגלית
11198
פיזיקה מודרנית
Modern Physics
41942
מבוא לגנטיקה מולקולרית להנדסת תוכנה
Introduction to Mollecular Genetics for Software Engineers
61834
61127

Distributed Databases

61957
תורת המשחקים

Game Theory

61958
61814

Information Theory

61959
61616
אנליזה נומרית

Numerical Analysis

61960
61129
מבוא לאופטימיזציה

Introduction to Optimization

61961
אחזור מידע

Information Retrieval

61962
61239
גיאומטריה חישובית ומידול

Computational Geometry and Modelling

61963
61250

Artificial Intelligence

61964
ויזואליזציה של המידע

Information Visualization

61965
61151

Network Data Analysis

61966

Seminar in Machine Learning (in English)

61967
סמינר באלגוריתמים אקראיים (באנגלית)

 Seminar in Randomized Algorithms (in English)

61968
61435
סמינר באלגוריתמים מתקדמים (באנגלית)

Seminar in Advanced Algorithms

61969
סמינר באימות תוכנה (באנגלית)

Seminar in Software Verification (in English)

61970
סמינר באוטומטים (באנגלית)

Seminar in Automata (in English)

61971
61700

Digital Image Processing

61972

Digital Signal Processing

61973
תקשורת אלחוטית ורשתות מחשבים

Mobile Communication and Computer Networks

61974
61146
בדיקת מערכות ספרתיות

Digital Systems Testing

61975
61512

Data Compression

61976
61140
ביולוגיה חישובית

Computational Biology

61977
61315

Advanced Web Technology

61978
61301
אימות תכנה וחומרה

Hardware and Software Verification

61979
61439
מחשוב ענן

Cloud Computing

61980
61110
שפות תכנות

Programming Languages

61981
61618

Requirement Engineering

61982 
61942
מעבדה במידול מערכות אקולוגיות

 Lab in Ecological Systems Modelling

61983
61630

Lab in Parallel and Heterogeneous Computing

61984
61142
מעבדה באופטימיזציה

Lab in Optimization

61985
61947

Lab in Android Application Development

61986
51523

Lab in e-Commerce

61987
61615
מעבדה בכריית נתונים