ליווי פדגוגי למרצים

אחד האמצעים שמעמיד המרכז לרשות המרצים לשם שיפור הוראתם הוא תהליך של ליווי פדגוגי על-ידי מרצה אחר.

מטרות הליווי הן לזהות ולנתח קשיים בהוראת קורס ולגבש רעיונות לטיפול בהם.

המרכז מציע ליווי למרצים כאשר משוב שקבלו בקורס משקף שביעות רצון נמוכה של הסטודנטים.

הליווי מוצע גם למרצים החשים בבעייתיות הקיימת בהעברה של קורס מסויים, והם מעוניינים להתייעץ עם מרצה אחר אשר איננו בהכרח ממחלקתם. מתכונת הליווי נתפרת לצרכיו של כל מרצה. הליווי כולל בדרך כלל צפייה של המרצה המלווה בשיעורים ודיון משותף בסוגיות שונות שעלו מתוך הצפייה בשיעורים ובנושאים אחרים בהם מתלבט המרצה בקורס. לעיתים נעשה שימוש בהקלטת שיעור וניתוחו.

הנושאים המטופלים קשורים בארגון הקורס, בקשיים מיוחדים של סטודנטים, האווירה בקורס, התמודדות עם אילוצים שונים שמכתיב הקורס למרצה ולסטודנטים והיבטים פדגוגיים אחרים. ליווי מרצה מוצע למרצים הקבועים במכללה וגם למרצי חוץ.

הנהלת המכללה פונה למרצים וממליצה להם להיעזר בליווי אך איננה מחייבת אותם בכך. משמשים כמלווים מרצים מן המחלקה להוראה שהתמחותם היא בתחום הוראת המדעים והטכנולוגיה, ומרצים מנוסים אחרים מן המחלקות להנדסה.

בנוסף לליווי מרצים חדשים, מקיים המרכז גם תוכנית לקליטת מרצים חדשים.