קורסי מעבדה

 • מעבדה לתקשורת
   
  שם המעבדה שיטות תקשורת
  מספרי קורסים 31722
  ניתן בסמסטר ב
  הסבר כללי הקורס יעסוק בשיטות תקשורת אנאלוגיות וספרתיות בהיבטים הנדסיים וברמת היישומים , תוך שימוש בפלטפורמת רדיו-תוכנה למימוש מודולי שידור, ערוץ, וקליטה ומדידות איכות.הקורס יורכב מהפרקים הבאים: מבוא לציוד רדיו-התוכנה ומימוש אלגוריתמים מ-SIMULINK ו-MATLAB ועד להפעלתם בזמן אמת על גבי הציוד, DSB/AM, SSB, VOCODERS, FSK/FM, QPSK/BPSK, QAM, כולל מודולציה, דה-מודולציה, וניתוח ביצועים בנוכחות רעש (AWGN).הקורס מסתמך על לימודי היסוד בתקשורת ועיבוד אותות ויתבסס על שילוב של הרצאות ועבודה עצמית של הסטודנטים כולל תרגול ומימוש השיטות השונות ומדידות ביצועים.
  קבצים וקישורים נוספים
 • מעבדה לתאי דלק
   
  שם המעבדה מעבדה לתאי דלק
  מספרי קורסים טרם עודכן
  ניתן בסמסטר טרם עודכן
  הסבר כללי טרם עודכן
  קבצים וקישורים נוספים
 • מעבדה לאיפיון התקנים
   
  שם המעבדה מעבדה מתקדמת לאפיון התקנים
  מספרי קורסים
  ניתן בסמסטר א/ב
  הסבר כללי במעבדה זו הסטודנטים יחשפו לשלל שיטות אפיון מתקדמות של חומרים והתקני מל''מ, כאשר האפיון יתבצע באמצעות צב"ד מתקדם, הנמצא בשימוש נרחב בתעשייה.
  במעבדה מספר עמדות כאשר בכל עמדה נאפיין התקן, מהתקנים בדידים לרכיבי VLSI ועד לפאנלים סולאריים. הסטודנטים יתכננו, יבצעו וינתחו את הניסויים לקבלת הפרמטרים הרצויים.
  קבצים וקישורים נוספים
 • מעבדה לתקשורת אופטית ולייזרים
   
  שם המעבדה מעבדה לתקשורת אופטית ולייזרים
  מספרי קורסים
  ניתן בסמסטר ב
  הסבר כללי
  במעבדה זו סטודנטים נחשפים באופן מעשי למושגים ולפרמטרים השונים שנלמדו בקורסי אופטיקה.  בין השאר, הסטודנטים בוחנים פרמטרים שונים של מערכת תקשורת אופטית, מקורות האור- דיודות ולייזרים, סיבים אופטיים ומערכת הגבר.
  במעבדה הסטודנט  לומד כיצד לעבוד עם צב"ד מתקדם, סיבים אופטיים ועוד.
  קבצים וקישורים נוספים
 • מעבדות יסוד חשמל ואלקטרוניקה
   
  שם המעבדה מעבדה לתקשורת אופטית ולייזרים
  מספרי קורסים 31300 - מבוא להנדסת חשמל
  31340 - מבוא לאלקטרוניקה
  31400 - אלקטרוניקה תקבילית
  31530 - אלקטרוניקה ספרתית
  ניתן בסמסטר א/ב
  הסבר כללי
  במסגרת הקורסים לומדים הסטודנטים להשתמש במכשירי מדידה וסימולציה חדישים האופייניים למעבדות אלקטרוניקה.כמו כן במעבדות אלו הסטודנטים מתנסים בביצוע ניסויים במעגלים חשמליים ודיווח מסודר של תוצאות הניסויים בדוחות מעבדה.בקורסי המעבדות, הניסויים מבוצעים תוך הדגשת הצורך בהסבר ההבדלים בין תוצאות הניסוי המעשיות לתוצאות הצפויות בתאוריה.
   
  בקורס מעבדה מבוא לאלקטרוניקה הסטודנטים מתנסים בתכנון ומימוש פרוייקטון תלת-דרגתי בסימולציה, תוך התמודדות עם קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות.
   
  בקורס מעבדה לאלקטרוניקה תקבילית הסטודנטים מתנסים בתכנון ובניה של מגבר שרת מרכיבים בודדים ובנוסף ביצוע ניסויים במסננים אקטיביים.
   
  בקורס מעבדה לאלקטרוניקה ספרתית הסטודנטים מבצעים ניסויים במערכות ספרתיות, כולל מערכות צירופיות ומערכות עקיבה סינכרוניות.
  קבצים וקישורים נוספים
 • מעבדה להתקנים מתוכנתים
   
  שם המעבדה מעבדה להתקנים מתוכנתים מסוג FPGA
  מספרי קורסים 31550 
  ניתן בסמסטר א/ב
  הסבר כללי
  התקנים לוגיים מתוכנתים מסוג (FPGA  (Field Programmable Gate Arrays צוברים יותר ויותר תאוצה בפיתוח מעגלים אלקטרוניים ספרתיים . רכיב ה- FPGA  כולל מטריצה של תאים בסיסיים הניתנים למימוש פונקציות לוגיות מתוזמנות. השימוש ברכיבי FPGA הוא בתחומים הבאים: עיבוד תמונה, קידוד מידע דיגיטאלי, תקשורת דיגיטאלית, בקרת מערכות וכו'. עבודת מעבדה כוללת פיתוח מעגלים דיגיטאליים בעזרת שפת תיאור חומרה VHDL, קומפילציה, סינתזה ותזמון  בסביבות פיתוח הבאות:  Quartus5(Altera) ,Xilinx ISE5 ,Modelsim.טעינת קוד לרכיב FPGA והדגמת המימוש מבצעים בעזרת ערכות פיתוח של חברות  Altera ו-Xilinx יעילות מאוד בכדי לבצע ניסויים מגוונים.כך מתאפשר גידול בקצב הלמידה של הסטודנטים והבנתם את הסינתזה, המבנה וההשתלה של מעגלים דיגיטאליים לוגיים בזמן קצר. בנוסף, הסטודנטים זוכים לחשיפה לחזית הטכנולוגית בה יפגשו בעתיד הקרוב.
  קבצים וקישורים נוספים רשימת ניסויי מעבדה וערכות פיתוח בשימוש  
 • מעבדה לעיבוד תמונה
   
  שם המעבדה מעבדה לעיבוד תמונות
  מספרי קורסים 31650 
  ניתן בסמסטר א/ב
  הסבר כללי
  קבצים וקישורים נוספים
 • מעבדה להנע חשמלי
   
  שם המעבדה מעבדה להינע חשמלי
  מספרי קורסים 31830 
  ניתן בסמסטר ב
  הסבר כללי עמדות עבודה לרכישת ידע וניסיון ממשי בתכנון, בהרכבה ובבדיקות מעגלי חשמל תעשייתי, לרבות מעגלים תלת מופעים (תלת פאזיים); הכרה של מבנה ושטות הפעלה ותחזוקת ציוד חשמל בסיסי, כגון: שנאים, מנועים, גנראטורים וכו', שימוש ממשי במכשירי מדידת חשמל, כגון: וולטמטר, אמפרמטר, רב מודד וכו'. עיון ממשי באפיונים חשמליים ומכנים של מנועים וגנראטורים זרם ישיר בשיטות הפעלה שונות, ומנועים תלת מופעים של זרם חילופין.ניסוים עם מעגלים תלת מופעים בחיבורים בסכמה "כוכב" ובסכמה "משולש". ניסוים עם מעגלי של "אפס" בסכמות של "כוכב". תכנון והפעלת מנועים צד (Step motors), ניסוים בבקרה של מהירות וכיוון סיבובים.לימודי עקרונות בטיחות בעבודות עם חשמל תעשייתי ועם ציוד אלקטרו-מכני.
  קבצים וקישורים נוספים
 • אנלוגי VLSI תכן
   
  שם המעבדה תכן מעגלים משולבים אנלוגיים
  מספרי קורסים 31082
  ניתן בסמסטר א/ב
  הסבר כללי
  תכן אבני בניין למעגלים אנלוגיים משולבים (   analog IC) בטכנולוגיות CMOS.
  תכנון וסימולציה בכלי CAD מודרניים, מקובלים בתעשייה. ניתוח אנליטי של פרמטרי המעגלים: נקודת עבודה, הגבר, יציבות, רעש.
  לימוד עקרונות תכן בסיסיים של מעגלים נפוצים: מקורות זרם, דרגות הגבר, מקורות מתח. הבנת אילוצי תכן אות מעורב (mixed signal) ויישום מתאים.
  קבצים וקישורים נוספים
 • ספרתי VLSI תכן
   
  שם המעבדה מערכות VLSI ספרתיות מורכבות
  מספרי קורסים 31087 
  ניתן בסמסטר א/ב
  הסבר כללי
  מבוא לשפת תאור חומרה verilog. סימולציה ובדיקות נכונות חומרה. סינתזה של קוד לשערים לוגיים. סינתזה לייצור. שיקולים בתכנון לייצור. תכנון דל הספק. שיהוי בקווי חיבור גלובליים ברכיבי VLSI מורכבים. מימוש קווי חיבור גלובלים דלי רעש. מבוא לרשת הפצת שעון. מבוא לתכנון אספקות ברכיבי ASIC. בדיקות שיהוי סטאטיות. בדיקות שיהוי מדוייקות. הפקת פרמטרי עכבות ממעגלים משולבים. הבנת השפעות הייצור על התכנון.הקורס משלב רקע תיאורטי עם עבודת מעבדה בה מופעלים כלי EDA הנמאים בשימוש כיום בתעשייה.
  קבצים וקישורים נוספים
 • מעבדה לעיבוד אותות
   
  שם המעבדה מעבדה לעיבוד אות 
  מספרי קורסים 31470
  ניתן בסמסטר א
  הסבר כללי
  קורס עם דגש מעשי על עיבוד אותות תוך שימוש ב – MATLAB ו – Simulink.מחולק לחלק לימודי - יישומי וחלק תכנוני המיושם על ידי הסטודנט.לימוד ויישום ב – MATLAB של הנושאים הבאים: אותות בדידי-זמן בתחום הזמן, מערכות בדידות-זמן בתחום הזמן , אותות ומערכות בדידי-זמן בתחום התדר , מערכות LTI בדידות-זמן בתחום התדר ועיבוד אותות ספרתי של אותות רציפים בזמן.
  תכנון ויישום ב – MATLAB פרויקטים ומאמרים בנושאים הבאים:תכנון מסננים, עיבוד קול, עיבוד תמונה וצבע, ניתוח ומימוש אלגוריתמי עיבוד אות, אפנון ודה-מודולציה, תקשורת ו בקרה ומכ"ם.
  קבצים וקישורים נוספים
 • מעבדה ל-DSP
   
  שם המעבדה מעבדה ל-DSP
  מספרי קורסים 31560
  ניתן בסמסטר א / ב
  הסבר כללי
  הכרת מבנה מעבדי  C6000  של  TI, ותכנותם ליישום אלגוריתמי DSP.הקורס עוסק בעיקר בהיבטים מעשיים של מימוש אלגוריתמי DSP.הדגש בקורס הוא על תכנות מעבדי DSP (ולא על תכנון חומרה של כרטיסים מבוססי DSP ), כלומר: הקורס מיועד כמבוא למתכנתי DSP, וכרקע מועיל לאנשי חומרת DSP.הקורס נועד להקל על הקליטה בחברות המפתחות פרויקטי DSP.להקנות הרגלי לימוד עצמאי של טכנולוגיות חדשות ולהכיר היבטים ודרישות של מערכות זמן אמת. 
  קבצים וקישורים נוספים