TDnet

TDnet הינו ממשק חיפוש המאפשר איתור משאבי המידע האלקטרוניים של הספרייה וחיפוש מהיר של מידע מכל מקורות המידע  להם היא מנויה. הממשק מספק בין השאר:
 

1. מידע על טווח השנים להם אנו מנויים לכל כתב עת.
2. חיפוש כתב עת על פי שמו או לפי קיצור שמו.
3. יצירת  התראות (alerts) לקוראים על פי מילות מפתח, לקבלת מידע שוטף על מאמרים חדשים לפי תחומי עניין.

לצורך צפייה בחומרים דיגיטליים בכניסה מחוץ לקמפוס נדרשת הזדהות במערכת Athens (שם משתמש וסיסמא כפי שמשתמשים בכניסה לרשת המחשבים של המכללה).